is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAVA RATNA’S KRANS

I.

I

geroepen. Op den vijftienden dag na zijn troonsbestijging kwamen alle andere Indische vorsten hem hun hulde betuigen, en in tegenwoordigheid van vele Koningen, hovelingen en onderdanen werden hem door den Paleisgeestelijke de attributen van zijn nieuwe waardigheid plechtig aangeboden: allereerst het Kostbare Regeringswiel, dat hem zou leiden en steunen, ten tweede de Kostbare Witte Olifant, die hem zou dragen, ten derde het Kostbare Paard, en ten vierde het Kostbare Juweel.

En nadat hij deze giften had aanvaard, boden ze hem de „Kostbare Echtgenote” aan, namelijk de dochter van den machtigsten Koning van het Indische rijk, die, gevolgd door haar hofstoet, uit haar Vaderland was overgekomen om haar Heer en Koning te huldigen.

Aldus werd de voorspelling der Wijzen bewaarheid.

Eerst na afloop van al deze plechtigheden vond de nieuwe Heerser den tijd, ook weer eens aan zijn Ouders en Grootouders te denken.

Hij reed op zijn Kostbaren Witten Olifant naar hun woonplaats, deed hen plaats nemen op de andere witte olifanten, hem geschonken door de Indische vorsten, en voerde hen mede naar zijn paleis te Dantapoera, waar ze nog lang met elkander leefden in vrede en eendracht, goede daden verrichtend en aalmoezen uitdelend, totdat elk op zijn beurt werd opgeroepen om in het Hiernamaals rekenschap te geven van zijn daden hier op aarde.