is toegevoegd aan je favorieten.

Appie maakt carrière!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ZONDERLINGE KELLNER

zonder dat de inbreker het merkte — de trap afsluipen en beneden Brandts waarschuwen. Dit leek hem het beste, zodat hij meteen de daad bij het woord voegde. Doch Appie had nog geen stap op de zolder gezet of de geheimzinnige bezoeker had hem reeds gezien.

„Hé!!”, fluisterde hij hem met heese stem toe. Op hetzelfde ogenblik scheen hij iets omver te stoten, want er klonk een daverende slag. Meteen zag Appie hem overeind komen en intuïtief begon hij te schreeuwen:

„Help!! Help!!”

Vrezend, dat de kerel op hem af kwam, rende Appie naar de trap, die naar beneden leidde. Hij rolde meer dan dat hij liep naar beneden en viel in de armen van Brandts, die op het zelfde ogenblik de deur opentrok, toen Appie de onderste trede bereikte.

„Inbrekers!! Inbrekers!!”, hijgde Appie hem toe.

Zonder een woord te zeggen, zette Brandts hem op zij en snelde de trap op, gevolgd door de twee onbekende heren. Toen eerst zag Appie zijn moeder, die hem met een ontsteld gelaat aanzag:

„Wat is er?”, vroeg ze.

Nog voordat Appie kon antwoorden riep ze: „De kinderen!” en meteen stormde ze ook de trap op. Appie volgde en boven gekomen zag hij Brandts en de twee vreemde heren vergeefs op de zolder rondkijken.

„Heb je niet gedroomd?”, vroeg Brandts een beetje ongelovig.

„Nee”, zei Appie, „ik heb hem duidelijk gezien. Daar in die hoek. Ik geloof, dat hij de oude rommel, die daar ligt, mee wilde nemen.

Een der rechercheurs liet zijn zoeklicht in de aangeduide hoek schijnen en opeens uitte hij een kreet van verrassing. Hij snelde naar de hoek en Appie, die de anderen op de voet volgde, keek met ogen groot van verbazing naar de rommelhoek. Doch... geen oud roest, maar zilveren voorwerpen, lepels, messen, schenen de begeerte van de dief te hebben opgewekt.

„Van Dijk is boven geweest!”, riep Brandts op eens. Hij zei nog meer, doch op eens werd hij overschreeuwd door de andere kinderen, die, door het rumoer wakker geworden, het op een