Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WACKER.

DE WACKER, (Amsterdam, enz.), verbasterd tot DE WEKKER, (Apeldoorn).

Wapen: In zilver een kraanvogel van natuurlijke kleur, staande op een grasgrond, met een gouden steen in den opgeheven rechterpoot. Helmteeken: de kraanvogel van het schild. Dekkleeden: zilver en groen.

Bron: J. B. Rietstap: „Armorial Général”, Dl. II, pag. 1032.

DE BOO, (Voome-Putten, ’sGravenhage, enz.).

Pieter de Boo, secretaris van Zwartewaal en Vierpolders, voert in 1721 het navolgende wapen, voorkomende in één der beide gebrandschilderde vensters van de kerk te Vierpolders.

Wapen: Gedeeld: I , doorsneden: a, in blauw een gouden zon met aangezicht; b, in zilver 3 groene boomen op bruinen grond naast elkaar; II, in rood 3 zilveren zwaarden met gouden gevest, de punten omhoog, (2— 1) geplaatst. Helmteeken: de zon van het schild. Wrong en dekkleeden: goud en blauw.

In het Brielsche trouwregister trof ik den naam het eerst aan in 1649 en wel: Getrouwd den Briel (ondertr. ald. 14 Mrt.) 6 April 1649: ,,Arij Pieterszn. de Boo j.g. in de Nieuwstraet ende Gijsbertje Jans, woonende tot Swartewael ’. Een Jan de Boy, soldaet, huwt te Brielle 4 Dec. 1663.

De Bodtboeken van den Briel geven aan, dat 5 Juli 1633 (284) verkoopt Thonis Jansz. de Boo aan Jan Thonisz. (zeeman) een huis (in de Nieuwstad in de Zevenhuizen).

Sluiten