is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEDERLANDSCHE ZEILSCHIP

van 1800 tot het einde

DOOR

Kapt. J. ODERWALD F.R.S.A.

Oud-Ge^agvoerder bij de Stoomvaart Maatschappij Zeeland Oud-Commandant der Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam

MET EEN VOORWOORD VAN

W. VOORBEIJTEL CANNENBURG

Directeur van het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

te Amsterdam

N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ J. H. DE BUSSY Amsterdam — Rokin 60—62 1939