Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 6 prijzen. Den ien Maart kaapte hij een brik, doch den 2en behaalde hij meer roem dan buit. Onder den Engelschen wal raakte hij namelijk in gevecht met 4 loggers

/ O I uw

en sloeg hen niet alleen af, maar bracht er hoogstwaarschijnlijk een van tot zinken.

Den 7en sloeg hij 4 uren lang met een vijandelijken kotter en deed haar met groote tuigschade afdeinzen.

Voor zijn schitterend werk werd hij door zijn reederij beloond met een eeresabel en met zilver ingelegde pistolen en hem werd de Zeeuw, een sterker schip, toevertrouwd, waarmede hij den ióen Juni zee koos.

Ditmaal echter diende het geluk den dapperen | kaper niet. Den 2oen dwong het linieschip de Defiance hem tot een hevigen maar ongelijken strijd, die voor Le Turcq na een verlies van 21 dooden en 17 gewonden eindigen moest met de overgave.

Hij wist uit de gevangenschap te ontsnappen * en meldde zich, vreeselijk misvormd door zijn drie wonden, te Vlissingen,

waar hem een nieuw schip werd toegezegd, doch hij heeft het met gecommandeerd wegens het sluiten van den wapenstilstand.

Na Le Turcqs tegenslag vlotte het ook niet meer met de Zeeuwsche kaapvaart. De Middelburg onder Jean Caffin, de Zeeuwsche Waterleeuw van kapitein Smith

NICO'LAAS JAIfliY

CAPÏTEIX OP HET VLÏSSINGSCHE KAPER SCHIP BE VLmSIXGER.

DE EERESABEL WAARVAN HET GEVEST VERSIERD WAS MET HET WAPEN DER STAD VLISSINGEN, WERD HEM DOOR ZIJN REEDERS ALS BLIJK VAN WAARDEERING GESCHONKEN.

Sluiten