Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaan, dat de eenvoudige pracht der natuur er eenigermate door overstemd wordt. Dit alles neemt echter niet weg dat men den vermogende herschepper van dit oord dankbaar kan zijn voor de onvermoeide pogingen, door hem in het werk gesteld om den onmiddelhjken omtrek van Arnhem door zooveel pracht van natuur en kunst beroemd te maken.

et uitzigt der woningen langs het binnensingel aan de noordzijde der stad was voorheen veel bekoorlijker dan thans daar men er steeds het oog kon vestigen op het heerlijke Sonsbeek. De hooge spoorwegdijk, die aan de overzijde der gracht is opgeworpen, heeft dat uitzigt echter geheel benomen. Ook van den kant van Sonsbeek zeiven gezien is die dijk alles behalve sierlijk Men heeft vóór de verlenging van den spoorweg dan ook herhaalde pogingen in het werk gesteld om het opwerpen van dien dijk daar ter plaatse te verhoeden, en die verlenging langs de zuidzijde der stad aangeprezen, maar, gelijk

6 ZUj 6 f11 meer gaat' na Velerlei correspondentie en betogen kwam de spoorweg toch, volgens het plan, langs de

noordzijde der stad tot stand. Nu er niets meer aan te veranderen is, moet men de zaak voor lief nemen; langzamerhand

gewent men er ook aan, en dan is het dikwerf de vreemdeling alleen, die door zijne opmerkingen aan de ontsiering van Arnhems Veluwzijde herinnert. "