Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terwijl Winny zich tegen hem aandrukt en blijft vragen, om mee te gaan, ziet hij in zijn verbeelding de trouwe ogen van Max en hoort weer zijn bescheiden vraag: „En morgén?"

Nooit had Roland kunnen denken, dat er zulke moeilijke dingen in het leven zijn. En 't ergste is: hoe hij ook zocht, aan niemand kan hij de schuld geven!

— Wat doen die Javanen ook, met hierheen te komen?

Jawel, maar als zij óns zo getreiterd hadden, zouden wij niet eens een paar dagen gewacht hebben met de wraak!

Waarom hebben ze die Javanen ook zo getreiterd?

Nou ja, ik heb zelf ook meegedaan in 't begin, en als ik toevallig geen Javaanse vriend had, was ik tot het einde doorgegaan!

Laat die vriend dan aan zijn lot over en kies helemaal de partij van je broertje en van je familie en van je eigen volk! Je had nooit vriend met een Javaan moeten worden!

Nou ja, maar ik ben het nou eenmaal en het zou toch gemeen zijn, hem nou in de steek te laten!

Je familie moet je toch meer waard zijn dan je vriend?

Natuur lijk, maar......

Zo blijft hij piekeren en ziet geen uitweg! Nog eens vraagt hij zijn broertjes, waar ze het nieuws gehoord hebben. Winny blijft bokkig zwijgen. Chally vertelt, hoe ze van alle kanten mensen naar het Commissariaat hadden zien lopen; ze waren meegehold en op het plein hadden ze het opgevangen. De Javanen hadden het natuurlijk heel stiekum willen doen, maar een van die kerels was bang geworden en had niet mee willen doen; toen waren ze woedend geworden en hadden hem half dood geranseld; om zich daarover te wreken, had hij alles verraden. Als enigste beloning had-ie gevraagd: vanavond nog een flinke boot en een paar roeiers te krijgen, om naar Demarary over te steken; hier was zijn leven geen ogenblik meer veilig.

Roland begon een beetje hoop te krijgen; misschien was het wel overdreven, en waren het enkel maar die voetballers, die een relletje wilden maken; misschien ook zouden ze er van af zien, als ze hoorden, dat hun plan verraden was en Nickerie gewaarschuwd.

Hij moest er op uit, in huis was het niet meer uit te houden; maar, hoe hard het hem ook viel, hij moest alleen, zonder Winny.

„Luister 'ns, Winny, ik ga er op uit, maar als jij nou meegaat

Sluiten