Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat het huis alleen; ik weet niet, wanneer moeder thuis komt. Nou moet jij het huis bewaken; hier heb je mijn houwer, ga daarmee in het donker achter de deur zitten; door dit gaatje kan je zien, wie er aan komt. Als er nou een Javaan komt, laat je hem eerst binnenkomen en kapt hem dan van achter op z'n hoofd, zo hard als je kunt. Chally, jij klimt in de manja-boom en als er onraad komt, dan moet je drie keer roekoeën als een duif, om Winny te waarschuwen. Als ze van buiten het huis in brand steken, dan laat je ze eerst weggaan en begint dan samen te blussen. Goed begrepen? Toon nou 'ns, dat jullie dappere jongens bent!"

Roland moest bijna lachen om de ernst, waarmee z'n beide broertjes de opdracht aannamen. Hij was overtuigd, dat er de eerste uren geen gevaar dreigde; maar hij had zijn doel bereikt, hij was vrij, om er alleen op uit te gaan.

Zou hij Max gaan ophalen? Alleen zou hij veel meer te horen krijgen, dan met een Javaanse jongen bij zich; maar dan had-ie kans, dat Max; hem bij de anderen zien zou en niet bij hem durfde komen.

Weifelend liep hij voort en bemerkte, dat hij uit kracht der gewoonte de kant van Max' huis op ging. Hoe dikwijls had hij die weg niet gelopen? Was hij wel ooit naar school gegaan, of gaan zwemmen of jagen, of vissen of spelen, zonder eerst Max af te halen ? Die herinnering maakte een eind aan zijn twijfel; wat er ook zou gebeuren, eerst naar Max!

Op het erf gekomen, floot hij hun eigen signaal; in de stilte, die er op volgde, meende hij geritsel te horen in de heesters, die het erf van de weg afscheidden. Een slang? Ingespannen bleef hij luisteren, floot toen nog eens. Duidelijker nog hoorde hij in de heesters zich iets bewegen; had hij z'n houwer nu maar bij zich! Plotseling zag hij twee ogen op zich gericht, maar meteen was hij gerustgesteld: 't was geen slang, maar een kleine jongen, die zich half uit de takken loswerkte en hem toefluisterde: „Roland, kom horen!"

Hij sloop op zijn tenen naar hem toe en herkende Freddy, een tienjarig Indiaantje van de Wayombo, dat bij de mensen naast Max opgevoed werd, en als toegewijde boodschappenjongen van Max hun dikwijls goede diensten bewezen had.

„Wat is er, Freddy?"

„Max vader is bij den Commissaris geroepen; de Javanen van

Sluiten