Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze begreep op haar beurt heel goed, dat hij een voortdurende bedreiging betekende voor haar mooie betrekking als huishoudster bij een ambtenaar. Max zou in staat wezen, zijn vader over te halen, om geen „zwart volk in zijn huis meer te dulden; de kleinere kinderen had zij door lief doen en veel snoepgoed voor zich gewonnen, maar dien groten jongen zou zij nooit kunnen winnen, dat begreep ze wel. En nu was haar enig doel, om Max tot ongehoorzaamheid en brutaliteit te brengen, hem bij zijn vader in ongenade te doen vallen en hem zo onschadelijk te maken. Roland vroeg maar niet verder; vanmiddag zou er wel weer zo iets gebeurd zijn.

Toen de rook te dicht werd, smeet hij het luik open, zwaaide met een paar oude doeken, om zo gauw mogelijk rook en muskieten naar buiten te werken, deed het luik weer dicht en begon zijn plan voor te stellen.

Straks zouden ze samen op onderzoek uitgaan, wat er eigenlijk gebeuren zou vannacht, maar eerst moesten ze Omoe *) 'ns bang maken. De bange Chinees zat zeker in een of andere kast, misschien wel op zijn geldkist. Max moest heel hard bonsen op het luik aan het achterhuis, hij zelf zou aan de voorkant de winkelluiken bombarderen. De Chinees zou dan denken, dat zijn huis door een hele bende onsingeld was en doodsbang worden; misschien kwam hij wel naar buiten, om genade te smeken! In geen geval mochten ze zich laten zien of hun stem laten horen; anders zou hij hen nooit meer op zijn erf laten.

Max had er eerst niet veel zin in; de Chinees was een goeie vent, die hen nooit gehinderd had of verraden. Maar Ro wist hem gauw over te halen; ze deden er den ouden man ten slotte een pleizier mee: eerst zou hij zeker denken, dat-ie zijn leven en z'n geld kwijt Zou zijn; als er dan verder niks gebeurde, zou het hem meevallen en heel de nacht zou-ie blij zijn om dat meevallertje!

De Javaan had wel een vaag vermoeden, dat er iets haperde aan de redenering, maar gaf ten slotte toe. Zo ging het meestal; 't moest al heel bar zijn, vóór hij werkelijk bleef weigeren, op de plannetjes van zijn vriend in te gaan.

In de spanning, waarin ze verkeerden, vergaten beiden naar de smeulende stukken hout te kijken, vóór ze de deur uit slopen; anders

') Omoe: benaming voor bejaarde mensen. Jong Suriname op avontuur.

Sluiten