Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Waar is de plek?"

„Kom maar mee; wacht eerst even kijken in het kamp; goed, twee houwers; die nemen we mee; de Javanen zullen ze toch wel gestolen hebben!"

Zeker van zijn zaak, liep Freddy het kapoeweri in, en de beide anderen konden niet anders doen dan hem maar te volgen. Hun bevrijding en de wijze, waarop die geschied was, had hen zo verrast, dat ze nauwelijks tot zelfstandig handelen in staat waren.

Na ongeveer tien minuten gelopen te hebben, keerde Freddy zich tot Max:

„Je bent toch niet bang voor een kakantri? x)

Als Javaan had Max niet de angst der Creolen voor kakantri's, maar dan nog zou hij in deze omstandigheden nooit bekend hebben ergens bang voor te zijn. „Natuurlijk niet; wat is daarmee?"

Ze zagen het gauw genoeg; Freddy bracht hen naar een soort prieeltje, in de takken van een omgevallen boom zo handig gemaakt, dat niemand daar een verblijfplaats voor mensen zou zoeken. Daarbij was de plek zorgvuldig gekozen, vlak bij een oude grote kakantri; Creolen zouden hier zeker niet komen zoeken en zelfs de onontwikkelde Javanen, die al gauw de Surinaamse bijgelovigheden overnamen, zouden zich nog wel eens bedenken, alvorens deze plek te „ontheiligen"' Was het nog niet pas voorgekomen, dat bij het aanleggen van een grote weg naar Waterlo, niemand, ook geen Javaan, bereid was, een kakantri om te hakken, die in de weg stond ? De directeur had een hoge premie uitgeloofd, maar de angst voor die boom en de geesten, die er huisden, was nog heviger dan hun geldzucht, en de boom stond er nog!

Roland zou voor geen geld van de wereld hier alleen achtergebleven zijn en hij betwijfelde sterk, of zijn vriend er veel voor voelde. Maar de Indiaan had nu eenmaal de leiding in handen en de rustige zekerheid, waarmee alles berekend en beredderd was, miste zijn invloed niet. Freddy scheen hier meer te komen en te overnachten; er bleek nog een oude deken en zelfs een hangmat voorhanden te zijn, die het Indiaantje uit een zorgvuldig verstopte trommel te voorschijn haalde.

In geen tijd was de hangmat getaaid 2) en nodigde Freddy met een

') kakantri: boom, die als heilige boom beschouwd en gevreesd wordt.

■) gebonden.

Sluiten