Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roland, die alle huizen en erven kende, nam de kortste weg naar het Plein; hij liep over verschillende erven heen, wist precies, waar hij bukken moest onder ijzerdraad, waar hij over een trens 1) moest springen, waar wel eens manja's op de grond lagen.

Op het Plein stonden overal groepjes mensen te praten, natuurlijk allemaal over de Javanen van Waterlo, maar veel nieuws kreeg hij niet te horen; niemand wist eigenlijk precies, wat er aan de hand was; volgens de meesten wist zelfs de Commissaris het niet. Men had getelefoneerd naar Waterlo — niemand had er heen durven gaan, uit vrees een bende Javanen te ontmoeten — maar daar wist men van niets. De Directeur had de meest vertrouwde opzichters de kampong in gestuurd, doch die hadden niets bijzonders bemerkt; wat niet, vermoeid van de zware dagtaak naar bed was, zat, als naar gewoonte te kaarten of te dobbelen; nergens een spoor van samenzwering en moordplannen voor de nacht. Verschillende hutten waren onderZocht, doch nergens waren wapens gevonden. De directeur begreep heel goed: dit alles was nog geen bewijs, dat er werkelijk niets aan de hand was, — in het tegenovergestelde geval zouden de Javanen toch tot het laatste ogenblik niets laten merken —, maar wat kon hij doen? Hij had alle opzichters bevel gegeven heel de nacht op te blijven, om bij het eerste teken van onraad gereed te zijn; zelf zou hij ook wakker blijven, en opbellen, zo gauw hij iets bijzonders hoorde of zag.

De Commissaris had hem bedankt, maar toen hij de hoorn weer ophing, was zijn onrust gestegen. Natuurlijk, die Mac Donald was wel te vertrouwen, had er zelfs veel te veel belang bij, dat het rustig bleef op zijn plantage. Maar hij was en bleef een Engelsman, die onder een volkomen correct optreden tegenover de Nederlandse ambtenaren, toch altijd een zekere afkeer behield tegenover het Nederlandse Bestuur. Zou het tot een botsing komen tussen Javanen en Creolen, dan zou hij zeker goed meehelpen en na afloop constateren: „Jammer, jammer; ik vraag me af, wie eigenlijk schuld heeft en of Nederland nog zo goed de kunst verstaat van koloniseren, als het dat vroeger schijnt gehad te hebben!"

In ieder geval zou hij zich tienmaal bedenken, voor hij zijn opzichters bevel zou geven op de contractanten te schieten; dan zou

') trens: greppel of sloot.

Sluiten