Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overvallen worden en daarom uitkijkposten hebben uitgezet. Misschien hadden ze de jongens al gezien!

Dezen beraadslaagden fluisterend, wat hun nu te doen stond; 't zou niet moeilijk zijn, langs een kleine omweg om de fabriek heen, Waterlo te bereiken. Maar wie waren daarbinnen? Hadden ze iets met de opstand te maken, of waren het gewone stropers ? Of bushrumbranders *),? Max had nog kort geleden zijn vader horen praten over de moeilijkheid, om die geheime branderijen te voorkomen; vooral de koelies deden het veel; ze kochten melassie 2), zogenaamd voor hun koeien, maar stookten er in 't geheim bushrum van.

Hoe gewaagd het ook was, de jongens besloten eerst een onderzoek in te stellen; wie weet, wat een gewichtige ontdekking ze zouden doen!

Heel behoedzaam staken ze, plat tegen de grond, de weg over, lieten zich in de trens zakken; achter de muilezel-stallen en een paar opzichterswoningen om, kwamen ze weer op de weg bij de tweede brug, die naar Waterlo voert. De heldere maneschijn maakte het onmogelijk er gewoon overheen te lopen; dan werden ze zeker gezien. Ondanks hun spanning en ongeduld, dwong Freddy hen heel langzaam vooruit te schuiven over de brug, telkens weer even rustend, om mogelijke uitkijkposten op het dwaalspoor te brengen.

Eenmaal aan de overkant, konden zij zich gemakkelijker in het rietveld onzichtbaar maken. Op gevaar af, in de vaart te glijden, liepen ze vlak langs de kant naar de fabriek terug. Bij de achtermuur gekomen, konden ze duidelijk horen, dat er iemand aan 't spreken was, maar ze konden nog niet verstaan, in welke taal.

Roland kon zijn ongeduld niet langer bedwingen.

„Kom, we zoeken wat om op te klimmen en kunnen dan door een kapotte ruit alles zien en horen!"

„Niet aan deze kant", raadde Freddy af, „dan staan we in 't maanlicht en moeten ze ons zien."

Om de hoek vonden ze juist wat ze nodig hadden: een grote poort met op manshoogte een klein raampje, waaruit het glas helemaal was weggeslagen. Freddy kwam al met een oude kist aandragen: „Kijken jullie samen maar, ik zal op wacht blijven staan. Pas op, dat

') Bushrum: soort jenever.

2) Melassie: dikke stroop, die na de eerste bewerking van de suikerriet overblijft.

Sluiten