Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je op de rand van de kist blijft staan, middenin houdt-ie jullie niet!"

De twee anderen luisterden nauwelijks naar de laatste woorden, stapten op de kist en konden net naar binnen kijken. Roland had bijna: è — è *)! geroepen en hield zich nog maar net op tijd in.

In telkens groter kringen zaten een hele troep Javanen op de grond, in doodse stilte luisterend naar Natiman, die heftig aan 't redeneren was; hier en daar stonden lantaarns, die net genoeg licht gaven, om elkaar te herkennen. Roland schatte het aantal mannen op ruim tweehonderd; de meesten kende hij niet, maar van verschillenden wist hij zeker, dat ze van Waterlo waren; anderen meenden hij weieens in de kampong van Hazard gezien te hebben.

„Max, wat zegt-ie allemaal?"

Hij kreeg geen antwoord; z'n vriend stond ingespannen te luisteren en Roland schrok van de blik, waarmee Max naar Natiman keek; ZÓ fel had hij hem nog nooit gezien!

„Kom, Max, niet zo kwaad kijken, we krijgen hem toch wel! Waar heeft-ie het over?

Nog geen antwoord. Eigenlijk kon hij ook vanzelf wel begrijpen, dat Natiman voor het laatst zijn mannen moed insprak, om allemaal samen, van Waterlo en Hazard, Nickerie aan te vallen.

Opeens verstond hij duidelijk de naam van Suratno; nog een paar keer kwam die naam terug en hij begreep, dat Natiman hun nu vertelde, dat hij den zoon van Suratno in zijn macht had. Ha! Hij moest eens weten!

Toen hij ophield met spreken was het doodstil onder de mannen; op datzelfde ogenblik wilde Roland wat makkelijker gaan staan, vergat echter de goede raad van Freddy en zette zijn voet midden op de kist. Met een flinke krak zakte hij er doorheen en riep hardop! au! omdat een spijker zijn been open haalde. Vlug genoeg was hij weer uit de kist, en stond naast Max, die net op 't nippertje er af gesprongen was. Een ogenblik stonden ze elkaar aan te kijken, verstomd van schrik en ontzetting; van binnen klonk verward geroep en geschreeuw en ze hoorden al morrelen aan de poort, die gelukkig niet openging.

Doch dadelijk zouden ze door de andere poort naar buiten komen, om de fabriek heenlopen en hen vinden. Het vooruitzicht in handen

') è-è: Creoolse uitroep van verwondering.

Sluiten