Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zou het goed zijn, met z'n vieren hier midden op de weg te blijven staan ? We kunnen niet eens zien, of er iemand aan komt van Hazard !"

Karbani knikte goedkeurend: „Je hebt gelijk; jullie moeten eerst binnen zijn in het huis van mijn vriend, daar kun je alles vertellen! Ik zal met dien zwarten jongen vooruit lopen; Max, kom jij met den Indiaan achter ons. Wacht even, doe hier die doek om je hoofd, dan herkennen ze je zeker niet."

Toen ze goed en wel in het huis van Karbani's vriend waren en alles verteld hadden, bood Freddy zich aan, buiten de wacht te houden, om hun te kunnen melden, wanneer Natiman terugkwam.

Maar Max verzette zich. „Voorlopig komt hij toch niet; jullie moet allebei eerst de wond aan je been schoonmaken en verbinden en wat eten. Ik zal 't wel voor jullie vragen!"

De mandoer gaf Max groot gelijk; hij vroeg zijn vriend de jongens te helpen bij het verbinden van hun wond; voor eten wilde hij zelf Zorgen; hij had in zijn huis meer dan genoeg en zou het halen.

„Meer dan genoeg?" riep Roland hem achterna, „hebt U Max wel eens zien eten?"

Max beloofde niet mee te zullen eten, maar toen een paar minuten later de mandoer terug kwam met een grote baskietx) rijst, pannekoeken, gestoofde bananen, zout vlees, pinda-koekjes en nog wat zoetigheid, scheen hij zijn belofte helemaal vergeten en at volop met z'n vrienden mee.

Karbani zag het glimlachend aan; wat was die jeugd toch heerlijk onbezorgd! Pas hadden ze avonturen meegemaakt, die hun bijna het leven hadden gekost, er stond hun nog heel wat te wachten, en zie ze nu eens rustig smullen en elkaar plagen! En dat die Javaan nu ook juist een zwarte jongen als vriend moest hebben! 't Schenen nog al dikke vrinden te zijn ook! Waar en hoe zouden ze dat Indiaantje opgedaan hebben? Dat was een pienter kereltje, al zat-ie nog zo onhandig te eten; zeker nog niet lang uit de bossen vandaan!

Alsof Max zijn gedachten raadde, nam hij z'n glas met water op en zei: „Als Freddy er niet geweest was, zaten we hier niet; daarom stel ik een dronk in op onze jongste; leve Freddy en alle Indianen!"

De mandoer kwam naar hun toe en gaf Freddy een hand: „Boy, ik ken je niet, maar je bent dapper en trouw; daarom hou ik van je en hoop, dat Allah je moge zegenen!"

') Baskiet: mand.

Sluiten