Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloop en kwart vóór twaalf waren allen bij de school, wachtend op het begin der vergadering. Slechts weinig werd er gesproken, de een vertrouwde den ander niet.

Rustig en waardig ging de mandoer tussen de mannen door naar de voor hem bestemde plaats. In korte, zwart-zijden broek, rijk geborduurd overhemd, waarover sierlijk de slendang J) gevouwen was, en met een kostbare hoofddoek om de grijze haren, was hij werkelijk een indrukwekkende verschijning. Uit de manier, waarop de mannen hem aanzagen en begroetten, kon hij duidelijk opmaken, dat de eerbied voor hun ouden mandoer en hun liefde voor hem nog lang niet uitgeroeid waren. Wanneer hij meteen de vergadering opende en hun toesprak, zou hij hen zeker kunnen overhalen, alle wraakplannen op te geven en zou over een uur alles rustig zijn.

Maar dan zou Natiman weer komen, en, al zou voor deze nacht zijn kans verkeken zijn, hij zou onrust blijven stoken en een voortdurend gevaar zijn voor de vrede en...... voor het gezag van den

mandoer.

Toen dan ook de mannen zich neerzetten, denkend, dat de bijeenkomst begon, al had de gong nog niet geluid, vroeg hij, als gewoonlijk: „Allen aanwezig?"

Een gemompel steeg op uit de rijen en, ofschoon iedereen wist, dat Natiman en zijn vrienden nog ontbraken, werd er geroepen: „We kunnen beginnen!"

Met berekende onverschilligheid keek de mandoer rond en, alsof hij het nu pas bemerkte, zei hij:

„Ik mis Natiman en nog een paar jongelui; om niemand onrecht te doen, zullen we wachten, tot zij er ook zijn!"

Nu was het voor iedereen duidelijk, dat hij geen gebruik van Natimans afwezigheid wilde maken, om zijn zaak te redden. Het was een handige zet, waardoor hij ook degenen, die nog weifelden, geheel op zijn hand kreeg.

Juist toen de gong het officiële teken gaf, dat het twaalf uur was en de bijeenkomst moest beginnen, kwam Natiman met zijn vrienden van Hazard terug. Daar hadden de contractanten hem gezegd, te willen afwachten, wat Waterlo deed. Alles kwam er dus op aan, om de mannen van Waterlo te bewerken en tot opstand over

') Slendang: schouderkleed.

Sluiten