Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geld te verdienen, waarmee we ons mooie kleren kunnen aanschaffen, dadoe spelen en naar de bioscoop gaan. Is ons contract afgelopen, dan kunnen we als vrije mannen naar onze geboortegrond teruggaan, of we kunnen hier blijven, om, met een geschenk van ƒ 100.—, ons hier als landbouwers te vestigen. Wel zijn de sawah's van Suriname niet zo vruchtbaar als bij ons, maar hier zijn ook geen verwoestende bandjirs, die de vrucht van maandenlange arbeid te niet doen.

Wel zijn we hier in een vreemd land, waarvan vele bewoners ons minachten; maar wat deert ons de geringschatting der negers, die in vroeger tijden zelf hier ingevoerd zijn, en dat niet als vrije contractanten, maar als verachtelijke slaven? Wat deert ons de minachting der Hindoes, die evenals wij hun land verlaten hebben, om hier te werken, maar niet weten te profiteren van het verdiende geld?

Wij gaan onze eigen weg, hebben onze eigen feesten en spelen; klinkt hier niet de gamelang, zoals in de dessa's van ons eigen land ? Boeit de wajang ons hier minder dan daar?

Ik zeg U dit alles niet, omdat gij het niet weet; doch sommigen staren zich blind op enkele moeilijkheden, die onlangs zijn voorgekomen en wensen nu met één grote slag alles omver te werpen.

Wat is gebeurd? Een troep negers hebben het bij het balspel gewonnen van onze jongens. Is dat een schande voor ons? Immers, neen! Het bewijst, dat onze jongens ernstiger bezigheden hebben dan een bal heen en weer te trappen. Het was te voorzien, werd er tevoren en daarna gezegd. Waarom hebben ze het dan gedaan? We konden evengoed de negers uitnodigen op een wedstrijd, wie zwarter zijn, wij of zij!

Maar er is meer gebeurd! Onze jongens, en ook al degenen van ons, die er bij waren, zijn uitgelachen en bespot. Dat was niet goed, en het was schandelijk, dat ook volwassenen daaraan hebben meegedaan. Wil iemand die bespotting wreken, goed, maar dan op degenen, die zich er aan hebben schuldig gemakkt. Waarom moet daar heel Nickerie voor boeten? Wilt ge enkel die huizen in brand steken, waarin onze bespotters wonen? Wie zal tegen het vuur zeggen: houd op met branden?

Wilt ge alleen onze bespotters vermoorden? Wie zal uw houwers en krissen tegenhouden, als hun broeders hen willen verdedigen, als hun moeders hen met haar lichaam zullen beschermen?

Sluiten