Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst! Ze wilden dien ouden sufferd als mandoer houden en gaan slapen!

Toen het eindelijk stil was, besloot Natiman maar meteen zijn hoogste troef uit te spelen en te vertellen, wien hij als gijzelaar gevangen had genomen; dat zou indruk maken!

„Mannen, luistert toch niet naar Karbani en laat U niet bang maken! We zijn zeker van de overwinning en...... en...... als

we verliezen kunnen ze ons toch niks doen; daar heb ik voor gezorgd! Ik heb den zoon van Suratno overvallen en in mijn macht; als ze ons nou wat willen doen, kunnen we dien jongen dood maken!"

Hij bereikte werkelijk zijn doel: het maakte indruk! Hij genoot van de dodelijke stilte, die op deze onhandig gedane mededeling volgde; alleen begreep hij niet, dat Karbani geen enkel teken van schrik of verbazing gaf. Natiman wist niet, hoe hij nu verder moest gaan; een van z'n vrienden kwam hem ter hulp.

„Mannen, ge hebt gehoord, welk waagstuk Natiman voor ons heeft over gehad, in vast vertrouwen op uw aller medewerking. Laat hem nu niet in de steek en toont U het vertrouwen waardig, dat hij in U gesteld heeft!"

Deze eenvoudige woorden misten hun uitwerking niet. Karbani begreep, wat er in de mensen omging; ze vonden het een domme, gevaarlijke streek, maar nu het eenmaal gebeurd was, wilde ze hun rasgenoot toch niet zo maar aan zijn lot overlaten met de gevolgen er van, die heel ernstig konden worden.

„Mannen, wat Natiman gezegd heeft, is ernstig, heel ernstig. Als het werkelijk waar is, moeten we beraadslagen, wat ons te doen staat, en ik zal de laatste zijn, om een jonge man van ons volk in de steek te laten!"

Luide bijval weerklonk tot ergernis van Natiman, die vreesde, dat Karbani ten slotte met de eer van zijn heldendaad zou gaan strijken.

„Maar," vervolgde de mandoer, „vóór we daarover gaan beraadslagen, moeten we zekerheid hebben, of......

„Denk je, dat ik hier sta te liegen, oude sufferd", viel Natiman hem woedend in de rede.

Onverstoord ging de mandoer verder: „moeten we zekerheid hebben, dat Natiman zijn werk goed heeft gedaan en den jongen van Suratno werkelijk nog in zijn macht heeft."

Jong Suriname op avontuur. 5

Sluiten