Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoals de mandoer gezegd heeft, daar gaat het niet om; de zaak is: gun je Natiman de voldoening, om z'n bedreiging te volvoeren?"

Deze handige vraag trof doel.

„Natuurlijk niet! Ik zal ook wel m'n voorzorgsmaatregelen nemen, maar bang ben ik niet!"

„Dat heb je voldoende bewezen," viel Karbani in; „bewijs nu ook, dat je verstandig bent, en laten we nou 's bepraten, welke voorzorgsmaatregelen je zult nemen."

„Wel," zei Roland, „Max blijft gewoon de eerste tijd in Nickerie; die vent zal hem toch niet zo maar op straat, waar anderen bij zijn, durven vermoorden?"

„Waarom niet?" vroeg de man, die met z'n revolver naast Max Zat.

„Wel, al zou het hem gelukken, toe te steken, dan zou hij toch meteen gepakt worden?"

„Wat zou dat?" klonk het weer even rustig. „Bedenk het goed: iemand, die zijn leven en vrijheid bewaren wil, moet zorg besteden aan de mogelijkheid tot ontvluchten na zijn misdrijf; tegen zo iemand kan men maatregelen nemen, waarvoor hij terugschrikt. Maar Natiman haat het leven na deze vernedering: hij zal Max doden en onmiddellijk daarna zichzelf; wat geeft hij er om, of er honderd mensen bij staan? Voor ze een paar stappen genaderd zijn, steekt hij z'n kris in z'n keel en laat hen met zijn lijk doen, wat ze willen; hij heeft zich gewroken!"

Eeh algemene stilte volgde op deze woorden; eerst nu besefte Max de ernst van de toestand, terwijl Roland ongemerkt rondzag, als verwachtte hij elk ogenblik den gehaten Javaan te zien toespringen op zijn vriend. Hoe zouden ze veilig naar Nickerie teruggaan? En morgen? En de volgende dagen? Ze zouden geen rustig uur meer beleven!

Ook de mannen keken ernstig; ze hadden te vaak zulke moordpartijen meegemaakt om niet te beseffen, dat die jongen groot gevaar liep; en er kon toch niet altijd iemand met een geladen revolver bij hem zijn?

Dat „binnen acht dagen" kon opschepperij zijn, maar Natiman Zou zijn wraakplan niet opgeven, hoogstens kon men hopen, den jongen zolang in veiligheid te stellen, dat Natiman het niet-uitvoeren van zijn bedreiging als zulk een schande zou beschouwen, dat hij

Sluiten