Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit wanhoop zichzelf van kant maakte. Maar waar kon de jongen zo lang verborgen worden?

Ondertussen was Freddy met zijn plan klaar gekomen; wachtend tot men hem zou vragen, zat, hij beurtelings Max en den mandoer aan te kijken.

Deze begreep zijn vragende blik.

„Wat denkt onze slimme en dappere Indiaan er van?"

„Max moet weg," begon Freddy.

„Ik vluchten voor Natiman? Dat 's laf!"

De mandoer had moeite, om kalm te blijven.

„Hou je mond, domme jongen! Hoe durf je je vriend laf noemen, na wat hij vanavond allemaal gedaan heeft? De jongen heeft gelijk: je moet een tijdje weg, maar waar zul je heengaan, zonder dat Natiman er achter komt, waar je blijft?"

„Ik geloof," begon Freddy weer, „dat ik wat weet; maar

kan niemand ons hier afluisteren?"

Als op commando keken allen in 't rond en moesten erkennen, dat het Indiaantje voorzichtiger was dan zij allen samen.

De twee lampen tussen hen in gaven tamelijk goed licht, maar des te moeilijker konden ze zien, of er niemand buiten het houten hek, dat het schooltje aan alle kanten afsloot, stond te luisteren. Daar was niets dan duisternis; de maan was ondergegaan en al gaf de heldere sterrenhemel nog wel wat licht, van binnen uit konden Ze geen meter buiten het hek zien.

Karbani stond op; „Kom mee naar mijn huis, daar kunnen we ongestoord verder beraadslagen."

Terwijl hij door het schooltje liep, gaf hij twee mannen ongemerkt een wenk, om aan de tegenovergestelde kant naar buiten te gaan. Nauwelijks hadden dezen een paar stappen in die richting gedaan, of duidelijk hoorden ze iemand daar weglopen.

„Natiman", mompelde de mandoer, „hij heeft ons afgeluisterd!"

„Kan het geen ander geweest zijn?" vroeg een van zijn vrienden; hij kon het niet goed zetten, dat ze zó onvoorzichtig waren geweest; „Natiman zal dat toch niet gedurfd hebben!"

„Zonder twijfel was hij het," antwoordde Karbani beslist. „Je kon duidelijk het geluid van schoenen horen en niemand anders dan Natiman draagt hier in de kampong schoenen. En durven? Hij heeft wel

Sluiten