Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roland was de eerste, die de stilte verbrak, welke op Freddy's onverwacht voorstel was gevolgd.

„E, é! man! Freddy, jij weet het, hoor! Dat doen we natuurlijk! Gauw, Max, ga vragen aan je vader!"

Max bleef nadenkend voor zich uit staren; het plan beviel hem wel; alleen...... het zou zoveel betekenen als vluchten voor Natiman.

Was dat niet laf? Zijn eergevoel streed een heftige strijd met zijn zucht naar avontuur en het zou nog te bezien geweest zijn, hoe die strijd was uitgevallen, als de mandoer niet op de juiste wijze had ingegrepen.

Tot verbazing van heel het gezelschap, begon hij hartelijk te lachen.

„Nou wordt het spel pas volmaakt! Max, dat is de mooiste grap van je leven! Eerst plotseling verschijnen, wanneer Natiman je niet verwacht en nu plotseling verdwijnen, als Natiman je wel verwacht! Zo heb je hem van alle kanten te pakken! Hij denkt natuurlijk, dat je je ergens verstopt hebt en gaat in alle hoeken en gaten zoeken; terwijl je, vrij als een vogel in de lucht, in de bossen rondzwerft en speelt en jaagt en gaat vissen met je vrienden! Wat denken jullie van de grap?" vroeg hij aan de rest van het gezelschap.

Allen betuigden hun instemming met Freddy's plan, blij, op die manier van hun angst voor Max verlost te zijn.

Deze weifelde nog, maar toen Freddy zijn hand op de zijne legde en hem smekend vroeg: „Toe, Max, ga nou mee!" begreep hij, wat dit plan voor zijn vrindje betekende en stemde hij toe.

Nu volgden beraadslagingen, wat hun verder te doen stond. Het was al over énen en dus moesten ze voortmaken.

Een kwartier later ging het gezelschap uiteen; ieder had zijn aandeel in de laatste voorbereidingen te verrichten en nu was het zaak, dat elk onderdeel goed en vlug werd volbracht.

Max zelf bleef onder hoede van twee goed-bewapende Javanen; om half vier zouden twee anderen hem komen halen en met z'n vieren Zouden ze hem naar de boot brengen. Ondertussen kon hij wat slapen, wat hij, na enig protest toch nog zo kwaad niet vond.

Kort na elkaar trokken de anderen het huis uit. Freddy ging naar zijn „kamp" bij de kakantri, om hangmat, boog, pijlen en andere spullen te halen, die in het bos goed van pas zouden komen.

Tot Hazard zou Karbani met hem meegaan; hij kon daar den mandoer het verloop der vergadering meedelen, waardoor de con-

Sluiten