Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kom horen, tante x), 't gaat over Roland", voegde Freddy er bij.

Nu kwam ze het trapje af en vertelde Karbani haar in 't kort, wat er gebeurd was. 't Scheen maar half tot haar door te dringen en nog voor hij uitverteld was, viel zij hem in de rede:

„Wat? Is Roland niet thuis? 'k Had hem gezegd, op het huis te passen en voor z'n broertjes te zorgen! De vlegel! Wacht maar, ik zal hem krijgen!"

Meteen maakte ze alweer aanstalten, om naar binnen te gaan; alle liedjes waren nog lang niet gezongen en alle lekkernijen en drank waren nog lang niet op!

Freddy fluisterde den mandoer wat in de oren, waarop deze vervolgde:

„Dus missie vindt goed, dat Roland met de boot meegaat? Masra Monsanto heeft nog niet gezegd, hoeveel hij verdienen gaat, maar hij krijgt zeker wat en anders zit hij toch maar voor niks thuis!"

„Wat? Moet hij met Monsanto-boot mee? Gaat-ie verdienen? Is goed, maar ik heb geen tijd om hem eten en kleren mee te geven!"

„Daar zal Roland zelf wel voor zorgen; hij is al naar huis, om alles te halen en laat z'n moeder groeten en haar zeggen, dat hij goed Zal oppassen en over een paar weken weer terug zal komen! Missie hoeft niet ongerust te zijn en kan best op het dedde-hossó blijven!"

„Is goed dan; zeg hem, dat zijn moeder hem laat groeten en dat-ie veel geld moet meebrengen; ik ben maar een arme vrouw!"

Met deze woorden ging ze weer naar binnen. Daar wisten ook anderen te vertellen, dat de boot van Monsanto die nacht op zou gaan; 't gebeurde wel eens meer, dat op 't laatste ogenblik iemand van de bemanning niet kon of niet wilde meegaan en er in der haast een ander voor gezocht moest worden. Wat echter de mandoer van Waterlo daarmee te maken had, was niemand duidelijk, maar al gauw stemde de voorzanger een nieuw lied aan en meteen waren alle vragen daarover van de baan.

De twee daarbuiten maakten zich al evenmin druk over de vraag, hoe Roland aan geld zou komen; dat was van later zorg! De hoofdzaak was: Roland mocht mee!

Vrolijk liep Freddy nu verder, om zijn spullen te gaan halen

') Tante: vertrouwelijke benaming voor jongens tegenover gehuwde vrouwen, gelijk omoe tegenover mannen.

Sluiten