Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets op te vangen van wat daarbinnen besproken werd; de dubbele wanden lieten niet het minste geluid door. Toen besloot hij zich eerst een nieuwe revolver aan te schaffen; die gehate jongen zou althans de eerste acht dagen wel zo zorgvuldig bewaakt worden, dat hij hem met zijn kris niet bereiken kon; dan maar met een revolver! In Nickerie wist hij een Chinees, die hem er wel een zou leveren en zonder tijd te verliezen begaf hij zich op weg.

Zijn persoonlijke wraakzucht deed hem geheel en al vergeten, dat in het stadje iets uitgelekt was van de opstand der Javanen en het nog niet bekend kon zijn, dat de opstand niet doorging.

Hij schrok dan ook geweldig, toen hij, langs het pakhuis bij de Waterlo-steiger lopend, van daaruit zich hoorde toeroepen: „Sta stil, of we schieten!"

Op 't zelfde ogenblik werd de deur geopend en traden een politieagent met z'n revolver in de hand en twee mannen met geweren naar buiten.

„Handen omhoog, of we schieten!" klonk het weer. Werktuigelijk voldeed Natiman aan dit bevel, waarop de twee mannen op hem afkwamen, om hem te binden, terwijl de agent met opgeheven revolver er bij bleef staan.

Pas toen hij goed en wel binnen gebracht was, begreep hij alles; beneden zag hij nog enkele Creolen, terwijl anderen boven op de stapels zakken met suiker, die daar klaar lagen voor verscheping, door de luiken heen naar buiten loerden, of er nog meer volk in aantocht was.

„Waar ga jij naar toe?" vroeg de agent hem bars.

„Naar Nickerie!" antwoordde Natiman prompt.

„Ik zou wel eens willen weten, wat je daar doen gaat?"

„En ik zou wel eens willen weten, waarom ik opgepakt word! Sinds wanneer mag een Javaan in z'n vrije tijd niet meer lopen, waar hij wil?"

Dat was 1—0 voor den Javaan! Op die vraag waren noch de agent, noch zijn mede-wachters voorbereid. Trouwens ze hadden zich alles heel anders gedacht; d'r zou een troep Javanen komen, om Nickerie in brand te steken; veilig achter hun balen met suiker zouden ze hen vanuit deze vooruitgeschoven post beschieten; daardoor zouden de Javanen bang worden en terugkeren; of als ze doorgingen, zouden hun rijen toch heel wat gedund zijn, als ze bij dé volgende post

Sluiten