Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankwamen, waar de inspecteur met zijn mannetjes hen zou ontvangen.

Maar nu was er één Javaan rustig komen aanlopen; wat moest er met hem gebeuren?

Een der mannen fluisterde den agent in, te onderzoeken, of hun gevangene geen wapens bij zich droeg; het onderzoek leverde niets anders op dan twee krissen; alles zou goed voor Natiman zijn afgelopen, als hij niet zo dom was geweest, om op de vraag: „Heb je geen revolver bij je?" te antwoorden: „Die ga ik juist kopen!"

Nu wist de agent weer raad.

„Heb je verlof, om vuurwapenen te dragen? Waar is je bewijs?"

Natiman zag zijn stommiteit in en trachtte tevergeefs de zaak te redden.

„Dat ga ik eerst halen!"

„Wel ja, midden in de nacht ga jij zeker naar het kantoor, om een verlofbewijs voor het dragen van vuurwapenen te halen! Nee mannetje, dat zaakje is niet pluis. Maar weet je wat? Daarvoor moet je toch bij den Inspecteur zijn; we zullen je daar veilig heenbrengen, dan kan je het verder met hem bepraten!"

Er bleken verdacht veel liefhebbers te zijn, om den gevangene naar de veiliger post over te brengen en de agent had al zijn gezag nodig, om ruzie te voorkomen en twee man daarvoor aan te wijzen. Verder ging zijn gezag niet; hij kon niet van de twee uitverkorenen de belofte verkrijgen, dat ze weer op deze post zouden terugkeeren!

Bij de achterblijvenden had dit voorval de spanning verbroken, waarin ze de laatste uren hadden verkeerd. Met de spanning is ook de stilte weg en de mannen beginnen te schertsen en te vertellen van vroeger beleefde avonturen. Tevergeefs probeert de agent hen tot waakzaamheid aan te sporen; zelfs de uitkijkposten boven op de balen suiker komen naar beneden, rollen een cigaret en scharen zich in de kring. Als er tenslotte een met anansi-torix) begint, vergeten ze alles en luisteren met volle aandacht.

„Daar was eens 'n spin en die had op een goede dag een heleboel vlees te pakken gekregen en zou daar nu 'ns fijn van gaan smullen. Maar juist, als hij wil beginnen, komt papa Tijger aankuieren.

l) anansi( = spin)-tori(= verhaal): algemeen in trek zijnde sprookjes, waarin de spin de slimme rol speelt: ongeveer als in Hollandse fabels de vos.

Sluiten