Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ineens begon hij te verlangen naar Max; met hem zou hij over al die dingen eens kunnen praten. Tot dusver hadden ze als bij stilzwijgende afspraak alles vermeden in hun gesprekken, wat den ander onplezierig zou kunnen zijn, over de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van Javanen en Creolen. Waarom eigenlijk? Enfin, voorlopig zouden ze gelegenheid genoeg hebben tot praten! Fijn, een hele tijd uit Nickerie weg, de bossen in! Hoe dikwijls had hij de boten met balata-bleeders die opgingen, niet nagestaard met het heftig verlangen mee te mogen, naar die geheimzinnige verten, langs de Corantijn, Nickerie, Maratakka, Wayombo!

Ondertussen waren ze bij de eerste huizen van het stadje gekomen. Rechts aan de rivierkant lag de houtzaagmolen van den Chinees met het bouwvallig huis, dat elk ogenblik van zijn hoge posten dreigde weg te waaien; links de rijstpelmolen van den koelie. Beide gebouwen boden een prachtgelegenheid tot uitkijkpost en, zo nodig, schiettoren; de Inspecteur had de houtzaagmolen uitgekozen, omdat hij vanuit het hoge huis meteen een goed uitzicht had over de rivier

en omdat hij den Chinees toch beter vertrouwde dan den

koelie!

Hier was Natiman binnengebracht, ondervraagd en voorlopig opgesloten in een kamertje vlak naast den Inspecteur. Niemand dacht er aan, dat hier geen dubbele wanden waren en het vertrekje nog een andere deur had......

Toen de twee zoons van Karbani met Roland langs kwamen, werd hun halt toegeroepen en op eigen verzoek werden ze meteen bij den Inspecteur gebracht. Zoals zij verwacht hadden, kende deze hen heel goed; met stijgende belangstelling luisterde hij naar wat zich allemaal had afgespeeld op Waterlo; het klonk zo geloofwaardig en de aanwezigheid van den Creoolsen jongen was zulk een bewijs voor de waarheid van hun woorden, dat hij geen ogenblik meer twijfelde. Het plan, om de drie jongens met de boot van Monsanto te doen opgaan, droeg zijn volle goedkeuring weg; hij kende de wraakzucht der Javanen te goed, dan dat hij niet blij zou zijn met die oplossing; de bewaking van dien jongen had hem nog heel wat zorg kunnen kosten. Enkel voor het uiten van een bedreiging kon hij Natiman toch moeilijk gevangen houden!

Tot de volgende morgen zou hij hem vasthouden voor nader onderzoek over dat plan een revolver te willen kopen zonder verlof;

Jong Suriname op avontuur. 6

Sluiten