Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna zou hij hem vrij laten, om den Javanen geen nieuwe reden tot opstand te geven. De jongens zelf hadden geen aanklacht tegen hem ingediend en ook Suratno zelf zou inzien, dat het zó het beste was; zijn jongen zat dan toch in veiligheid op de Corantijn!

Op verzoek van Roland beloofde hij, zelf aan Monsanto te vragen niet alleen Max, maar ook de andere twee jongens mee te nemen; dan wisten Monsanto en de motorist zeker, dat de zaak in orde was.

De Inspecteur was in staat alles te beloven en alles goed te vinden, zo blij als hij was, dat de opstand der Javanen in de kiem gesmoord was; er was geen druppel bloed gevloeid, geen slag gevallen, geen schot gelost; in zijn verbeelding zag hij het al staan in het officiële rapport aan den Gouverneur: Dank zij de krachtige en doeltreffende tegenmaatregelen, door de politie genomen, zagen de Javanen bijtijds van hun wraakplannen af! Dat zou zeker een extra pluimpje verdienen !

Veel later pas zou de kwestie besproken worden, of de anansi-tori in het pakhuis van Waterlo tot de krachtige of tot de doeltreffende tegenmaatregelen gerekend moest worden

Roland kon vast naar huis gaan, om alle benodigdheden voor de reis bij elkaar te zoeken; de beide Javanen gingen vooruit naar het Commissariaat, waar ze Suratno zouden vinden en de Inspecteur zich bij hen zou voegen, om samen aan den Commissaris verslag uit te brengen en hem voor te stellen, de wachtposten maar op te heffen. Waarschijnlijk had de Commissaris al telefonisch bericht van Waterlo, dat alles rustig was.

Alvorens zelf het huis te verlaten, vroeg hij den Chinees, of Natiman tot de volgende morgen in zijn huis mocht blijven onder bewaking van twee agenten. Zolang het niet algemeen bekend was, dat de contractanten van hun plannen hadden afgezien, kon^het opbrengen van een Javaan tot de gevaarlijkste geruchten aanleiding geven. De Chinees moest het wel goedvinden, maar toen de Inspecteur twee agenten geroepen had en hen in het kamertje bracht, waar Natiman was opgesloten, bemerkte hij, dat de vogel gevlogen was.

Enfin, dat bespaarde hem de volgende dag een vervelend onderzoek! Als hij gezien had, hoe Natiman op hetzelfde ogenblik in een verdacht Chinees winkeltje voor het driedubbele van de prijs, binnen acht dagen te betalen, een revolver kocht en meteen laadde,

Sluiten