Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toevallig had hij een keer gezien, dat de familie Corbet, bij wie de jongen was opgenomen hem niet eens in huis liet slapen, ofschoon Hqar toch plaats genoeg was: het washok op het erf was voor hem voldoende! Waarschijnlijk zouden ze nu niet eens weten, dat de jongen weg was! Enfin, hij was gedekt: hij had hem meegenomen in opdracht van Mijnheer Monsanto en deze had het gedaan op uitdrukkelijk verzoek van den Inspecteur. Hoe zou dat zaakje eigenlijk in elkaar zitten?

Een vraag van Roland gaf hem goede gelegenheid, om er over te beginnen. „Baas, hoe laat zouden we op Washabo zijn?"

„Als we meteen door konden varen, zouden we er vanmiddag al kunnen zijn, 'n uur of twee, maar we moeten een keer stoppen voor boodschappen en 't laatste stuk hebben we weer tegenwater; 't zal wel zes uur worden. Weten ze op Washabo dat jullie komen?"

Max begreep de zachte wenk, die in de vraag lag opgesloten en vertelde in 't kort, wat er de vorige avond en nacht geberud was; hier en daar vulde Roland het verhaal wat aan, terwijl Freddy rustig zat te luisteren, alsof de hele geschiedenis buiten hem om gegaan was.

De enige vraag, waarop ook de jongens geen antwoord konden geven, was: hoe is Natiman te weten gekomen, dat ze met de „Carolina" zouden vertrekken? Max was overtuigd: Noch Karbani, noch een van zijn vrienden, die er van wisten, konden het verraden hebben; die waren volkomen te vertrouwen.

Maynard had op z'n lippen: „Je kunt geen enkele Javaan vertrouwen", toen hij juist op tijd bedacht, dat de verteller zelf ook Javaan was.

Door alles, wat hij gehoord had, was zijn medelijden met het arme Indiaantje veranderd in oprechte bewondering voor zijn handigheid en moed. Meer om hem in 't gesprek te halen dan om een bepaald antwoord te krijgen, vroeg hij:

„Freddy, wat denk jij er van? Hoe zou Natiman het geweten

hebben?"

Verlegen, maar zonder aarzelen antwoordde Freddy:

„Ik denk er over, hoe wij op Washabo te weten kunnen komen, of ze Natiman hebben kunnen pakken of niet!"

„Dat hebben ze zeker," meende Roland, „en hebben ze hem vannacht niet gepakt, dan vangen ze hem zeker vandaag!"

Sluiten