Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze hoeven niet te zoeken, Galjard komt al naar de steiger gelopen.

„Hé, Janni, hoe gaat het?"

De jongen is zichtbaar verrast, zijn kameraad met twee anderen te zien.

De opzichter roept hem toe: „Ze hadden gehoord, dat je je doodgewerkt had, en nou komen ze je begraven!"

Ze lachen allemaal, behalve Janni, die brutaal antwoordt: „Je kunt je toch altijd beter doodwerken dan dooddrinken!"

De opzichter negeert de steek: „Maar jij doet geen van beide!"

„U wel," klinkt het dubbelzinnige antwoord en dan heel gewoon tegen de jongens: „Gaan jullie een beetje mee?"

Vragend kijken ze den motorist aan. Deze vindt noch den opzichter noch Galjard goed gezelschap voor de jongens, vooral niet voor Max. Maar als ze helemaal niks van Tropica gezien hebben, zullen zij er misschien vanuit Washabo heengaan en een hele tijd blijven. En al zijn er heel goede en heel nette mannen op Tropica, deze jongens horen er 's avonds en 's nachts niet thuis! Hij roept Siegfried.

„Weet jij het weggetje van hier naar Kaboeri?"

„En of! Daar hebben we de vorige keer nog een redi-tere l) gevangen."

„Goed! Luister, jongens, d'r is hier voor jullie niet veel te kijken, maar je kunt even rondlopen; zo kom je meteen wat in beweging. Siegfried brengt je door het bos naar de politie-post van Kaboeri, dat is maar een half uurtje. Ik ga met de barkas vooruit en heb toch een paar zaken af te handelen met de post. Maar denk er om, over 'n goed uur moet je er wezen!"

Dit voorstel vond luide bijval, niet het minst bij Siegfried, voor wien het een heel aardige afwisseling was op de saaie reis.

Ze slenterden langs de huisjes, die op dit uur bijna alle verlaten waren; hier en daar hingen gordijntjes en waren tussen de weg en het huisje wat bloemen geplant.

„Je kunt meteen zien, waar een vrouw in huis is," meende Siegfried „die zien er veel vriendelijker uit".

,,'t Zal er aan liggen, wat voor een vrouw," merkte Max op. Alleen Roland begreep hem en begon vlug over wat anders.

') Redi-tere: Letterlijk: roodstaart; niet-giftige slang.

Sluiten