Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat gaat-ie nou doen?" vroeg Roland.

Freddy vond het niet de moeite waard daar antwoord op te geven; dat zouen ze wel zien! De jonge man bond z'n korjaaltje vast en stapte in een grotere over, waarmee hij naar de barkas terugkwam.

„Is je oom nou thuis?" vroeg Max.

„Hij weet het niet."

„Maar als er nou niemand is?"

„Dan hebben we de hut voor ons alleen."

„Er als-ie er wel is?"

„Dan is er altijd wel 'n lege hut voor ons."

„En als de kapitein het niet goed vindt?"

„Die is er niet, en als-ie komt, vindt-ie 't zeker goed, als ik het vraag."

Ondertussen waren de twee trommels en het pak in de korjaal overgeladen en namen de jongens afscheid van den motorist.

„Hartelijk bedankt baas, voor de plezierige reis", zei Roland; groet moeder van me en zeg, dat alles hier goed gaat!"

Max gaf den motorist 'n hand. „Ook bedankt, hoor, voor uw goede zorgen; groeten aan vader en bedank hem namens mij voor alles, wat-ie in de trommel gedaan heeft en voor 't geld; 'k zal het zuinig bewaren en goed besteden!"

Freddy vroeg ook nog, om Masra Monsanto te bedanken, dat ze met zijn boot hadden mee mogen varen, wat de beide andere jongens ook meteen nariepen: „O ja, baas, van mij ook!"

„Dat komt in orde, jongens; amuseer je maar goed en krijg geen ongelukken. Nog eens: als je wat nodig hebt, zwaai je morgen met een of andere lap; dan leg ik aan; zie ik niks, dan vaar ik door. Met de Coppename krijg je wel bericht uit Nickerie. Blijf goed hoor!"

De jongens stapten over in de korjaal, stootten af en waren al aan de oever nog vóór de barkas zich had gekeerd, om de reis naar Matapi voort te zetten.

De spelende kinderen stonden nieuwsgierig toe te kijken; toen Freddy hen vroeg, waar de hutx) van zijn oom was, ging een jongen hen onmiddellijk vóór het kamp in. De meeste hutten waren leeg; in andere waren vrouwen bezig met cassave 2) raspen.

') Hut: de eigenlijke naam voor een Indianenhut is kamp; maar om verwarring te voorkomen met wat wij kamp noemen, spreken we van hut.

2) bassave: struik, waarvan de dikke wortels voor allerlei doeleinden gebruikt worden.

Sluiten