Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik zou best ziek willen worden, om naar Nickerie te mogen; 'k ben er nog nooit geweest!"

„Ik wel", zei Freddy „maar ik verlang er niks naar."

„Nou ja, natuurlijk niet voor altijd; zo maar, om 'ns te kijken."

Zwijgend liepen ze weer verder, tot ze bij drie hutten kwamen; hun gids wees op de voorste en zei: „Dat is de hut van Prince; hij is niet ziek, maar 'n paar dagen het bos in, om hout te kappen voor Tropica."

Tot hun verwondering zagen de jongens, dat ze weer aan de rivier terecht gekomen waren, die daar een kleine inham vormde; de oever was ongeveer 5 M. hoog, maar 'n klein paadje liep naar beneden, waar twee korjalen, goed toegedekt tegen de zon door palmbladeren, op het droge lagen. In de inham mondde een kreekje uit en vormde, nu het eb was, een klein watervalletje.

Max sloeg Freddy op z'n schouder. „Boy, je oom heeft een fijne plek uitgekozen;hij wist zeker, dat wij zouden komen!"

Roland keek Freddy 'ns aan. „Heeft je oom geen vrouw en kinderen? En moeten die hier niet slapen?"

Vóór z'n vrindje antwoord had kunnen geven, kwam de jongen, die hen gebracht had, tussenbeide.

„Henri Prince is mijn vader; zolang meester in de stad is, wonen moeder en m'n broertjes en zusjes in het huis van den meester; anders wordt het te vuil en groeit het onder! Jullie kunnen hier best blijven."

»E, è", lachte Roland, „dus jij bent een neefje van Freddy; dat had je ook wel eens eerder kunnen zeggen! Hoe heet je?"

„Cornelis Prince."

Freddy scheen het half gedacht te hebben; waarom zou die jongen zich anders zo druk maken, om hun de hut van Prince te wijzen?

„Weet je wat, Cornelis," vroeg Ro; „blijf hier bij ons, dan kun je ons goed helpen bij het jagen en vissen en zo!"

„Is goed," antwoordde Cornelis en nam de uitnodiging aan, om in z'n eigen hut te komen!

't Was ondertussen donker geworden x) en tot hun vreugde bemerkten Max en Ro, die nog nooit zo diep in 't binnenland waren

*) In tropische landen wordt het 't gehele jaar door op dezelfde tijd donker ± 6—61/, uur, en duurt de schemering maar kort.

Sluiten