Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest, dat hier helemaal geen muskieten waren. Dat beloofden heerlijke avonden te worden!

Bij het licht van een olielampje pakten ze hun trommels uit en taaiden hun hangmatten. Honger of slaap hadden ze niet en Cornelis stelde voor, wat te gaan varen op de rivier. Maar de jongens hadden die dag genoeg gevaren en wilden liever het bos in. Uit de twee andere hutten, die door zijn familie bewoond werden, maar voor 't ogenblik ook leeg stonden, haalde Cornelis 'n paar houwers en 'n stevige stok.

„Slangen", mompelde Roland.

„Ben je bang?" vroeg de Indiaan zachtjes; doch Freddy vertelde hem al gauw een paar avonturen, die ze samen beleefd hadden; nee, al waren het geen Indianen, bang waren ze niet!

De houwers hadden ze voorlopig niet nodig; Cornelis liep voorop en vond overal paadjes; achter elkaar lopend, konden ze er makkelijk door.

Als ze ongeveer een half uur gelopen hebben, staat Freddy opeens stil en waarschuwt de anderen: ssst! Ze luisteren, maar horen niets, tot Cornelis fluistert: „Smokkelaars!"

Max denkt aan Janni en z'n moeder en vraagt zachtjes aan Cornelis: „Waar zijn we hier?"

„Op de concessie *) van Tropica", antwoordde deze even zachtjes; „daar wordt tegenwoordig veel hout gestolen."

„Wat hoor je dan?" vraagt Max, „ik hoor niks!"

Ook Cornelis en Freddy horen nu niets meer. Zo zachtjes mogelijk lopen ze verder, tot ze ongeveer honderd meter voor hen uit het schrille fluiten van een tijgervogel horen. De twee Indianen kijken elkaar 'ns aan en schudden tegelijk het hoofd. Roland haalt zijn katapult te voorschijn, maar Frederik fluistert; ,,'t Is geen echte, 't is iemand, die op wacht staat en aan anderen een teken geeft, dat er onraad is; hij heeft ons al gehoord!"

Ze weifelen alle vier; doorgaan of terugkeren? Cornelis vraagt ontevreden aan Freddy in 't Indiaans: „Kan die Javaan niet op z'n blote voeten lopen? Het stampen van z'n schoenen heeft ons verraden !"

Een beslist „Nee!" is 't enige antwoord.

') Concessie: vergunning, 't Woord wordt meestal gebruikt, om de plaats aan te duiden, waarop iemand of 'n Maatschappij tegen betaling vergunning krijgt om daar hout te kappen, goud te zoeken of balata te tappen.

Sluiten