Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden ze geen fut, om nog tot hun vroegere manier terug te keren.

't Werd hun nu gemakkelijk gemaakt: een jongen van Tropica hielp hen, door hun op afgesproken nachten plaatsen te wijzen, waar de arbeiders hadden gewerkt en er planken of blokken klaar lagen. Zoveel ze in een nacht versjouwen konden, werd dan weggehaald en op een geheime bergplaats in het bos verstopt; hadden Ze genoeg bij elkaar, dan maakten ze er een vlot van en zakten de rivier af, om het te verkopen. De jongen kreeg zijn aandeel in de winst en zelf bespaarden ze zich de moeite van het kappen en schoonmaken. Toch deden de meesten het met tegenzin. Dat ze vroeger de Maatschappij benadeelden, was niks; maar nu profiteerden ze van het werk hunner kameraden, die voor de maatschappij werkten; nu voelden ze zich echt als dieven en schaamden zich eigenlijk voor elkaar; ze begrepen ook heel goed: als ze nu gestraft werden, zou die straf veel zwaarder zijn en zou hun zaak niet meer bij smokkelarij, maar bij diefstal gerekend worden.

De smokkelaars hadden het afgesproken teken van Janni, die de wacht hield gehoord; meteen verlieten zij de lijn1) en verborgen Zich met hun vracht onder de dichte varens. Na ongeveer 10 minuten van spannend wachten onder het oorverdovend lawaai der brulapen, kwam Janni bij hen en vertelde, terwijl ze de koppen vlak bij elkaar staken, om goed te kunnen verstaan, dat hij het stappen van schoenen gehoord had; hij was toen in de richting, vanwaar het geluid kwam, geslopen, maar had niets gezien.

„Ook geen voetsporen?" vroeg de leider van de troep.

„Nee," zei Janni, die daar helemaal niet naar gekeken had.

„Dan zal je je vergist hebben en gaan we verder", besliste de leider.

Als hij geweten had, dat vier paar jongens-ogen, schitterend van opwinding, hem van achter de varens begluurden, zou hij minder op z'n gemak geweest zijn.

Cornelis aarzelde geen ogenblik, om de mannen te volgen, toen zij hun vracht weer opnamen en verder trokken. Voor hem was het meer dan een avontuurtje. Hij begon te begrijpen, waarom de smokkelaars hun geheime bergplaats in de buurt van Washabo gekozen hadden. Zouden anderen die plaats ontdekken dan viel de zwaarste verdenking op de Indianen; dat zouden de dieven zijn!

') Lijn: opengekapt weggetje door het bos; ook tracé genoemd.

Sluiten