Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen te trekken. Dat deden ze wel meer, maar Cornelis was nog te jong, om er in te berusten, dat ze op zo'n manier moesten wijken voor die smokkelaars met hun gemene negerstreken.

„Ro", begon Max, „weet je nog, hoe we verleden jaar bij het herstellen van de Waterlosteiger geholpen hebben en hoe we samen de zware posten vervoerden?"

Zonder te antwoorden ging Roland de blokken hout van dichtbij bekijken en proberen, hoe zwaar ze wogen.

,,'t Zal gaan," meende hij en voegde er aan toe: „Ze weten ook wel, wat ze stelen: er zijn drie blokken letterhout bij!"

„Is dat zo duur?" vroeg Freddy.

„Het duurste hout, dat wat er in Suriname is; dat wordt niet per blok, maar per Kilo berekend."

„Des te beter," antwoordde Max; „luister, ik heb een plan. Morgen gaan we met de korjaal wat vissen langs de Engelse oever en zoeken daar net zo'n inham als hier. Dan maken we touwen of lianen klaar en morgennacht om 'n uur of drie, als 't hoog water is, nemen we twee korjalen; aan weerszijden van de grootste korjaal binden we de blokken, maar zo, dat ze onder water blijven en brengen Ze op die manier naar de overkant, om ze daar te verbergen. Zo loopt Washabo geen gevaar meer, verdacht te worden en die gemene kerels hebben een fijne strop! Wat we verder doen, zullen we zien; daar moet ik nog over nadenken."

Zijn plan om Janni te helpen, hield hij voorlopig vóór zich. Roland was meteen gewonnen voor het plan, Freddy ook; Cornelis keek Max met grote ogen aan.

„Jij durft! Maar hoe gaan vier jongens zulke zware blokken kunnen hanteren, om ze vast te binden?"

Freddy stelde hem gerust: „ze zijn sterk, veel sterker dan wij!"

„Maar weet je hoe je sturen moet, om aan de overkant te komen? D'r zijn hier gevaarlijke draaikolken!"

„Daar hebben we een Indiaan voor, die de rivier goed kent, anders Zou 'k het niet durven," antwoordde Max.

„Wie dan?"

„Cornelis Prince! Jij zou het niet kunnen zonder ons, wij niet Zonder jou," zei Max eenvoudig.

„Juist," voegde Roland er bij;,, joe boro holo, mi sa fom spikri!" ')

') Sur. spreekwoord; lett.: Jij maakt het gat, ik zal de spijker slaan.

Sluiten