Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Niet helemaal meer; alleen 't eerste couplet en dat, wat eindigt met dat rusten."

„Dat kennen we allemaal m'nheer" zei Roland; „dat leren ze op alle scholen."

„Goed, dan zingen we die twee coupletten; dat past goed na zo'n ernstig gesprek over Suriname."

Ook Cornelis bleek het te kennen en al spoedig klonk het over het water:

K. Bonte

trouw als zijn moe-der de zoon.

2 't Lieve land is het land mijner keuze, Mij dierbaar in vreugd en in smart; Klink' luide en vrolijk mijn leuze:

Aan u, Suriname mijn hart!

Waar 't licht van mijn leven ontgloeide,

Uw bodem zijn vruchten mij bood, Waar 'k jubelend darteld' en stoeide, Daar ruste ik zacht in uw schoot. Jong Suriname op avontuur.

Sluiten