Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roland is het met Cornelis eens, hetgeen voor Max juist prachtig uitkomt.

„Nou goed, dan ga ik alleen of met Freddy; we hoeven toch ook niet elk ogenblik samen te zijn. Ro en Cornelis blijven dan hier, om aan de overkant 'n goede plek te zoeken. Misschien nog beter ook, dan wanneer ze ons met z'n vieren zien zoeken."

Ro vermoedt, dat Max wel 'n aparte bedoeling daarbij heeft; goed, hij zal 't later wel horen. Het zou echter heel wat later worden, dan hij dacht!......

Zwijgend laten ze zich nu door het water opstuwen; Cornelis, die achterin zit, doet af en toe een slag met z'n parel, om de goede richting te houden.

Max denkt meer aan z'n bezoek bij Sloote dan aan hun avontuurlijk plan met het gestolen hout. Op zijn vriend mist de kalme avond en de rustige riviervaart hun uitwerking niet. Hij overdenkt nog eens, wat de beambte allemaal heeft verteld over Suriname vroeger en nu. Freddy denkt nergens aan en is volmaakt gelukkig.

Als ze de korjalen hebben vastgebonden en in de hangmatten kruipen, wordt er weinig gesproken. Ofschoon ze een hele tijd wakker liggen, blijft het stil; ze luisteren naar verre geluiden, maar als om elf uur een grote slang door de hut kruipt, horen ze het geen van alle meer en laten de slang rustig haar weg vervolgen.

De volgende morgen wordt grotendeels besteed aan 't onderzoeken van alles, wat er in een echt Indianenkamp te kijken is. In 't begin zijn Max en Ro wat verlegen, denken, dat de mensen 't onplezierig zullen vinden, als ze op hun vingers gekeken worden. Maar al gauw merken ze, dat Cornelis en Freddy hen met recht daaromtrent gerustgesteld hebben; 't laat den Indianen volkomen koud, of ze kijken of niet; sommigen zien niet eens op, als ze binnenkomen of voor de hut blijven staan.

In verschillende hutten zijn de vrouwen aan 't pottenbakken. Telkens nemen de jongens zich voor, om dit nu 'ns helemaal af te kijken. Maar tenslotte geven ze 't op; een Indiaanse vrouw heeft meer geduld, om ruwe vormen kneedbare aarde telkens weer in haar handen rond te draaien, dan jongens geduld hebben, om er waar te kijken!

De bereiding der cassave konden ze beter volgen. Het raspen hadden ze wel eens meer gezien, maar dan op een echte rasp. Hier

Sluiten