Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgd en gemarteld en wat toen overbleef is bij elkaar gekomen op Oreala; dat noemden ze toen „Hoop". Maar dat is toen later ook weer verwoest en daarna weer opgebouwd."

„Toen noemden ze het zeker geen „Hoop" meer?" vraagt Ro.

„Nee, sinds heet het Oreala." Cornelis snapt de toespeling niet.

Max begint opeens aan te dringen op voortmaken; de rest kunnen Ze nog wel op andere dagen zien. Cornelis en Ro gaan nu maar vissen aan de overkant, en, nou ja, ze weten het wel! Freddy mag kiezen, bij wie hij zich wil aansluiten, Max hoopt in stilte, alleen naar Kaboeri te kunnen gaan, maar Freddy gaat met hem mee en wanneer ze op de rivier zijn, is Max er toch blij mee; al is de vloed niet sterk, met z'n tweeën schiet het toch heel wat vlugger op!

Op Kaboeri vinden ze den beambte hard aan 't werk. Zo gauw het valwater is, komt de Carolina langs en moet heel wat staten en lijsten meenemen van de bleeders en Sloote moet die eerst nog verifieren en ondertekenen. Hij ontvangt Max heel vriendelijk — Freddy is aan de waterkant gebleven — en wil hem meteen bij zijn vrouw brengen.

„Nee, m'nheer, misschien op 'n andere keer; nu wou ik U even wat vragen. Eén ogenblik maar; 'k heb liever niet, dat iemand anders er ooit van hoort."

De jongen kijkt zo ernstig, dat Sloote z'n werk in de steek laat; hij neemt hem mee naar buiten, loopt 'n eind het bospad op en vraagt: „Wel?"

„U hebt gisterenavond gesproken over het straffen van God, en zo; nu wou ik U 'ns vragen: als iemand wat aan God belooft en hij doet r^t, wat hij beloofd heeft, zou God dan kwaad worden en straffen ?"

Op zulk een vraag was Sloote helemaal niet voorbereid; hij meent in de donkere ogen van den Javaan angst te zien en weet niet goed, wat hij moet antwoorden.

„Ja, kijk 'ns boy, dat hangt er van af; d'r zijn......"

„Laat ik U maar precies zeggen, wat ik bedoel; als U 't maar aan niemand vertelt, ook aan mijn vader niet. Toen ik eergisterenavond gevangen genomen was door Natiman, verlangde ik zo hevig, om vrij te komen, dat ik beloofd heb: als alles goed afloopt, zal ik me laten dopen en Christen worden. Vlak daarop kwam Freddy en alles is goed afgelopen, tenminste tot nu toe.

Freddy zat al achter die boom, vóór ik de belofte deed, dus 't

Sluiten