Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op beide ontmoetingen was hij voorbereid, maar nu stond opeens Roland Immanuel vóór hem; wat moest hij nu doen? Zou die jongen er iets van weten, van dat hout? Zou hij hem er iets van vertellen? Als die jongen later aan zijn moeder of aan de politie ging vertellen, waar hij hem gezien had, kon het lelijk voor hem aflopen. Wat te doen?

Tenslotte kon Roland het niet meer uithouden; hij zette beide handen aan z'n mond en schreeuwde zo hard hij kon: „Max! Freddy! Corn "

Verder kwam hij niet. Al wist Janni niet, wat er wel gebeuren moest, hij wist heel goed, wat er niet gebeuren moest: in geen geval moest er geschreeuwd worden. Hij sprong op Roland toe, die in zijn ijver, om hard te roepen, daar niet op gerekend had; beiden rolden tegen de grond, Janni boven op Roland, met z n vingers diens keel dichtknijpend. Roland, die bij 't aanvallen veel bedierf door zijn onstuimigheid, was bij verdediging op z'n best. Zijn voeten, schrap zettend, werkte hij zijn lichaam tot een halve cirkel omhoog, pakte Janni bij z'n middel en gaf hem zo'n forse zet, dat Janni over zijn hoofd heenduikelde en met een smak tegen de grond sloeg. Meteen zat Roland boven op hem en schreeuwde triomfantelijk: „Max, Max, kom kijken!"

Duidelijk hoorde hij terugschreeuwen; direct zouden z'n vrinden hier zijn; tot zolang moest hij Janni vasthouden, wat hem moeite genoeg kostte, omdat deze wanhopige pogingen deed, om los te komen. Houden, houden! was Rolands enige gedachte; vandaar dat hij allerminst schrok, toen hij op korte afstand van onder de struiken iemand hoorde fluisteren: „Hor'eng! Hor'eng1)!"

Janni hoorde het ook en schrok er van; van welke partij kon dat zijn ? Hadden ze hem dan gevolgd? Was dan alles verraden? Weg, weg van hier! 't Leek hier wel betoverd!

Maar voorlopig zag het er niet naar uit, dat hij ontsnappen kon. Hijgend verschenen Max en de twee Indianen ten tonele, die merkbaar opluchtten, toen ze zagen, dat Roland met geen tijger of slang, zoals ze gevreesd hadden, maar met 'n jongen slaags was geraakt. Max pakte hem meteen bij z'n arm beet, nu kon Roland de andere nemen en Janni was gevangen.

i) Hor'eng: eig. holi hem, d.i. houd hem! Ook het neger-Engels kent z n „plat".

Sluiten