Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis genoot: „Fijn, die lelijke neger! Wat doet-ie hier?" Dan opeens herkent hij in hem den jongen van gisterenavond met de smokkelaars: „Jij, lelijke d....!"

„Hou je mond", roept Roland hem toe. Hij begrijpt, wat de Indiaan zeggen wil, maar Janni hoeft niet te weten, dat ze 'm gezien hebben. En dan die andere? Eerst nu geeft Roland er zich rekenschap van, dat hij tijdens de vechtpartij nog een andere stem gehoord heeft. Wie kan dat geweest zijn? Geen vriend van Janni, dat is zeker; anders had hij dezen wel geholpen. Hij kijkt 'ns rond, ziet natuurlijk niets, maar vertrouwt het niet helemaal. Nog eens wenkt hij Cornelis te zwijgen en vraagt aan Janni: „Ben je van plan gewillig mee te lopen of moeten we je binden en dragen?"

Janni is meer bang voor dien man, die onder de struiken verborgen zit en „hor'eng" geroepen heeft, dan voor de vier jongens en zegt: ,,'k Zal wel meegaan."

Als ze vijftig meter gelopen hebben laat Ro hem even aan de zorg van Max en Cornelis over, roept Freddy en fluistert hem in 't oor: ,,'k Heb nog iemand gehoord vlak bij de plek, waar jullie ons gevonden hebt. Durf je terugsluipen en kijken, of die man is gebleven of ook weggegaan is?"

Het Indiaantje knikt en verdwijnt in het donker, terwijl de anderen Zwijgend verder gaan. Ro is er volkomen gerust op: Freddy komt niet Zonder bevredigend antwoord terug; daarin is-ie ongelooflijk handig: 'n ander bespieden, zonder zelf gezien te worden.

In de hut gekomen vraagt Janni: „Wat willen jullie nou eigenlijk van me?

Cornelis, die ondertussen Rolands bedoeling begrepen heeft, antwoordt: „Dat je ons vertelt, wat je daar zo dicht bij Washabo uitvoert."

„Wat gaat jullie dat aan?"

„Denk je, dat ik niet weet, waarom niemand van Tropica hier op Washabo komen mag van de politie en van den Directeur?" zegt Cornelis minachtend.

,,'k Was niet op Washabo."

„Nee, maar toch vlakbij ,* waarom was je daar, als je niet bij ons wilde komen?"

Janni meent hieruit te mogen opmaken, dat ze van die houtdiefstal niets weten en wordt brutaal:

Sluiten