Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jullie zijn toch geen politie, schoften, dat jullie zijn!"

Roland komt recht voor hem staan. „Zeg dat nog 'ns!" „Dat jullie geen politie zijn?"

„Nee, dat andere!"

„Dat weet 'k niet meer en 'k zeg geen dingen twee keer. Maar ik vraag nog 'ns: wat moeten jullie van me?"

„Wat moest jij van mij ?" vraagt Roland op zijn beurt. „Jij bent begonnen; ik liep door 't bos en riep m'n vrienden. Toen ben jij op me toegesprongen, om me dat te beletten. Waarom?

Op die rechtstreekse vraag weet Janni geen antwoord te geven; hij begint te begrijpen, dat hij zich lelijk vastgewerkt heeft door die

aanval op Roland.

„Nou ja, dat had ik niet moeten doen, maar daarvoor heb je me ook op m'n donder gegeven; nou zijn we toch quitte?"

Max, wien het hele zaakje met Janni hoe langer hoe meer tegenstaat, trekt Roland op zij en vraagt ontevreden: „Waarom heb je dien jongen eigenlijk meegenomen? Nou zitten we met hem opgescheept."

„Anders had-ie de hele avond daar blijven zitten en ons precies afgeloerd."

Dat moest Max toegeven. „Maar wat nou?"

„Ja, nou moet jij maar 'ns optreden. Zie jij geen kans, om m

naar huis te krijgen?"

„Eigenlijk moest-ie helemaal van die kerels weg. Vroeg of laat vliegt-ie toch tegen de lamp en dan gaat-ie de kast in."

„Eigen stomme schuld!"

„Nou ja." Max ziet Janni's moeder weer voor zich, zacht schreiend

en klagend: 'k ben zo bang!

„Is goed," zegt hij dan opeens, „laat mij het maar opknappen. Janni, kom horen!" Samen gaan ze naar de oever beneden.

Janni denkt er niet aan, om weg te lopen; hij is werkelijk nieuwsgierig, wat die Javaan hem te vertellen heeft.

„Luister 'ns, Janni, we zijn tenslotte jongens onder elkaar en zoo pas was 't maar een beetje comedie. Maar weet je, wat je doen moest f Nou naar huis gaan en je nooit meer met die smokkelaars bemoeien.

Janni wil zich groot houden en meteen te weten komen, wat ze van hem weten. „Ik met smokkelaars? Boy, hoe kom je daarbij i „Klets nou niet! Als ik aan de politie of aan m n vader alles vertel,

Sluiten