Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voetbal-match met al die dieren er bij; weet je nog, jij met je stomme sika!"

Max wist het nog heel goed; ze hadden hem er later nog dikwijls genoeg mee geplaagd. Met al die beesten naast en achter hem, had hij natuurlijk niet goed kunnen keepen en ze hadden schandelijk verloren. Als hij daarna eens 'n keer niet goed in de vorm was en een bal doorliet, die hij best had kunnen houden, riepen ze wel eens: „Max, heb je weer een sika?"

Doch nu was het geen tijd meer, om herinneringen op te halen, nu moest er aangepakt worden.

Cornelis' laatste restje bezorgdheid verdween, toen hij Max en Ro uit de hut terug zag komen met niets anders dan een oude broek aan. Die waren van plan aan te pakken!

's Morgens was alles precies afgesproken en klaargemaakt, zodat ze meteen konden beginnen.

„Denk er om," drukte de voorzichtige Freddy hen alleen nog op het hart, „de tijgervogel betekent onraad; als alles veilig is, roept de woka."

Cornelis en Roland gingen langs het bospad; zij zouden eerst, vooralle veiligheid, de naaste omtrek van de bergplaats verkennen. Ondertussen brachten Max en Freddy de klaargemaakte stokken en lianen in beide korjalen en parelden deze tegen het opkomende water in tot bij de inham. Daar hielden ze zich vast aan de overhangende takken en wachtten, tot zij de woka-roep hoorden.

't Klonk zo echt, dat Max bezorgd vroeg: „Weet je wel zeker, dat het Corneiis is?"

Als enig antwoord liet nu ook Freddy het triestig geluid horen en vroeg toen: „Weet je wel zeker, dat het Freddy is?"

Vlug trokken ze zich nu aan de takken vooruit, tot ze de inham bereikten, waar de twee anderen hen reeds opwachtten.

Eerst moest nu Freddy beginnen met de taak, die hem was toegewezen. Met een lange parel moest hij in het water slaan naast de houtblokken en de grote korjaal, om pirengs en andere ongewenste bezoekers te verdrijven en weg te houden. Vooral voor de pirengs waren de jongens bang; ze hadden maar al te veel verhalen gehoord, hoe ongelooflijk snel de vraatzuchtige beesten een teen of vinger afbijten.

Het heldere maanlicht vergemakkelijkte Freddy's taak heel wat;

Sluiten