Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze veel lianen en mokko-mokkobladen wegkappen, die de inham juist zo mooi verbergen. Ze peilen 'ns met de parels, hoe diep het is; 't valt nogal mee; Max en Ro kunnen er best in 't water staan. Freddy begint weer de omgeving veilig te maken, zo gauw ze met de kleine korjaal door het groen heen zijn; Cornelis keert het vlot met de zijkant vlak voor de opening, die de korjaal gemaakt heeft en de jongens gaan te water; 'n beetje huiverig toch wel; je weet nooit, wat voor 'n beest nog op de bodem kan liggen! Voorlopig echter gaat alles goed; voorzichtig maken ze het buitenste blok los, terwijl Cornelis zover mogelijk overhangt, om het vlot in evenwicht te houden.

Nu komt nog een moeilijk karweitje; ze moeten het vlot omkeren, om de andere zijde voor de opening te krijgen en daarvan een blok los te werken. De stroom is hier sterk en als ze niet goed vasthouden, gaat heel het vlot er vandoor! Gelukkig, 't gaat en als eenmaal aan weerskanten een blok is losgemaakt, is het verder makkelijk genoeg. Toch zijn ze blij, als alle blokken geborgen zijn; Max klimt in de grote korjaal, Ro in de kleine, en na de opening zo goed mogelijk dicht gemaakt te hebben, gaan ze de springhaken nazien, die ze wat hogerop langs de oever gezet hebben. Behalve de anjoemara, die Max gevangen heeft en die ze nu meenemen, vinden ze niets; voor alle zekerheid maken ze de haken los en nemen ze mee; smokkelaars mochten ze eens zien en dan ook de naaste omgeving gaan onderzoeken !

Voor Cornelis is het hout-avontuur hiermee afgelopen; de blokken zijn weg, de verdenking kan nu niet meer op de Indianen vallen. Als de smokkelaars bemerken, dat hun bergplaats ontdekt is, zullen ze een andere zoeken en Washabo voortaan met rust laten.

Roland beschouwt de zaak nog lang niet als afgedaan; hij stelt er zich heel wat van voor om getuige te zijn van het vergeefse zoeken der smokkelaars, hun woede, hun ruzie onder elkaar; ze zullen rlWaar niet vertrouwen en misschien gaan vechten. Morgennacht verwacht hij pas de beloning voor hun moeite; dat zal een spektakel worden! De jongens zullen een heel veilige plek opzoeken, om ongezien alles te kunnen bespieden. Of waarom eigenlijk ongezien? Als ze in de buurt van de inham wat vallen gaan zetten, kunnen ze heel rustig morgennacht, die vallen gaan nakijken en heel onnozel met een boskonijn, of wat ze ook zullen vangen, in de hand,

Sluiten