Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'n drieën hadden ze hun plan klaar gemaakt. Cornelis en vooral Freddy hadden er zo sterk op aangedrongen, den Javaan en den Creool in hun gezelschap op te nemen, dat Prince had toegegeven. Toen ze hem daarbij vertelden, hoe ze zes houtblokken naar de overkant gekregen hadden, verdween ook zijn laatste bezwaar; met zulke jongens durfde hij best een tocht door het bos te maken!

Toch zou hij het terwille van hen wat rustig aan doen er er acht dagen voor nemen; dan konden ze halverwege de reis nog een rustdag houden en zonder te grote moeheid de korjaal bereiken.

„Maar als balata-bleeders of houtkappers nou eens de korjaal hebben meegenomen?" had Freddy gevraagd.

„Dan maken we een schorsboot en komen toch in Wayombo, had oom gerustgesteld.

Ondertussen werd in het kamp al druk gewerkt aan de mondvoorraad. Was het, omdat er voor betaald zou worden of uit een geheime vreugde wegens het wegtrekken der Karaïben?

Max begon enige twijfel te koesteren: mocht hij zo maar naar de stad, zonder dat zijn vader er van wist? Voor Roland was het wat anders: zijn moeder zou zeker goedvinden, dat hij op die goedkope manier in de stad werk kon zoeken. Ze konden een brief achterlaten, die de gouvernementsbarkas zou meenemen; maar als die brieven aankwamen, zouden de jongens allang in het bos zijn. En dan, de barkas zou zeker brieven en misschien nog wat anders ook voor hen meebrengen. Wie weet, wat voor nieuws over Natiman daarin stond! Dien hadden ze bijna helemaal vergeten in de drukte van hun smokkel-avontuur. Als die niet gepakt was en z'n plannen had doorgezet, kon-ie morgen hier zijn. Van die kant zou het wel leuk zijn, om weg te gaan; dan had-ie de hele reis voor niks gemaakt! Want zoveel hadden ze nu wel van de bossen gezien, dat ze begrepen: alléén Zou Natiman hen nooit door het bos kunnen volgen; hij zou verdwalen en verhongeren of terugkeren; en dan konden de acht dagen, waarin hij Max en zichzelf zou vermoorden, toch lange dagen worden!

Maar als met de barkas bericht kwam, dat Natiman gevangen zat en Max terug moest komen? Zou zijn vader het hem ooit vergeven, dat hij zonder toestemming naar de stad en nog wel naar moeder gegaan was? Zou vader dat niet als „overlopen beschouwen, als „weglopen", en hem verbieden, nog ooit in huis terug te komen?

Sluiten