Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En overdag?" vroeg Max.

„Zijn ze net zo bang voor den mens als de mens voor hen. Maar

je zult er overdag niet veel zien!"

,'s Nachts zal Max er nog minder zien!" viel Roland in; „al zou er een tijger midden door het kamp lopen, zou hij nog doorslapen!" „Nou, jij zeker niet!"

„Wie weet!"

Eer ze acht dagen verder waren, zou Roland dat wel weten.......

Met de beste wensen voor een gelukkige tocht en behouden aankomst in de stad, vertrok mijnheer Sloote, deze keer zonder geleide van de jongens!

Dezen begonnen aan de laatste toebereidselen, om s morgens klaar te zijn; Max en Ro schreven een briefje naar huis en Freddy was niet tevreden voor Max hem driemaal voorgelezen had, wat in Zijn brief stond voor Max' zusje: „Freddy is heel, heel, heel blij met de mooie sararaban (en 't kost mij heel, heel, heel wat moeite, om dat gekke woord op 't gehoor af goed te schrijven!)

Bijna ontstond er ruzie, toen Roland voorstelde, om de smokkelaars te bespieden; wat zouen ze kwaad zijn, als ze bemerkten, dat het hout weg was! Juist daarom wilde Freddy er niets van weten." Als die kerels woedend zijn, schieten of steken ze de eerste, die ze tegenkomen, neer! En één van ons hoeft maar een lichte wond te krijgen,

of de hele reis is bedorven!" _ . .

't Kostte heel wat moeite, om Ro, die brandend nieuwsgierig was naar de afloop, er van af te brengen, in z'n eentje er heen te gaan. Cornelis, die begreep, dat Ro toch 's nachts zou gaan kijken, vond

een middenweg. . ,

Een van de grote jongens van het kamp, met wien hij het best had

kunnen opschieten, zou hij vragen er heen te gaan en te komen vertellen, wat hij gezien had. Ondertussen moesten ze zelf de cassave-broden ophalen — „als je wilt, kun je ze betalen, maar 't hoeft niet. en inpakken; zijn vader had daarvoor een aparte mand gevlochten van binnen met saurayari-bladen luchtdicht afgesloten; dan werden ze niet nat, als het regende en niet te droog, als 't met regende. In z'n gebroken Neger-Engels kwam die laatste zin er zó grappig uit, dat ze er alle vier om moesten lachen, en meteen was de vrede tussen Ro en Freddy weer getekend. Zelfs zei Ro: „Als 't te gevaarlijk is, waag dan die andere jongen er ook maar niet aan!" Maar Cornelis

Sluiten