Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Indiaan, Roland!). Hij komt onder de boom en roept naar boven: „Zwager, hier ben ik, je hebt me geroepen."

„Ik heb Kunawaru geroepen."

„Dat ben ik, daal maar af!"

Toen de jongen beneden was, bekeek de mens-kikker zijn pijlen. ,,'t Zal wel zijn, dat je hiermee niets kunt schieten, ze zitten vol paddestoelen." Hij haalt ze er af en nodigt den jongen uit, om mee naar zijn huis te gaan.

Kunawaru had een mooi huis, 'n mooie vrouw en mooie kinderen en heel z'n huis lag vol vlees, gekookt en ge-barbakot, van alles!

Ze nemen eikaars pijlen en nu schoot ook de jongen veel wild, twee dagen lang. De derde dag hoorde Kunawaru de moeder van den jongen wenen. Al had hij niet kunnen jagen, z'n moeder hield toch veel van hem en had groot verdriet, dat ze hem niet meer terug zag.

Kunawaru kreeg medelijden met haar en zei: „Zwager, je moeder weent! Het is beter, dat ik je naar huis breng." Springend als kikkers kwamen ze bij zijn huis. De moeder hield op met schreien en was gelukkig.

Wat stonden de mannen verbaasd: „Hoe kan dat? Heeft Awaruwape hem dan niet opgegeten?"

Nu bracht hij elke dag een volle mand met jachtbuit thuis, veel meer dan de andere mannen. Die kwamen hem nu ook vragen om vlees. „Jullie krijgen niks," schreeuwde de vrouw, „jullie hebben ons ook nooit willen geven!"

Maar de jongen dacht niet aan het kwaad, dat de mensen hem gedaan hadden, maar aan het goede, dat God hem bewezen had en zei: „Moeder, geef!"

Telkens vroegen ze hem, hoe hij zo goed jagen geleerd had, maar Kunawaru had hem verboden, daarover te spreken; en ook mocht gewoon rivierwater zijn lichaam niet aanraken, anders zou Kunawaru hem meenemen; hij moest zich wassen met het water, dat staat in de holten der bomen, het water, waarin Kunawaru verblijft.

Hij ging trouwen en kreeg een kindje. Dikwijls zei z'n vrouw hem: „Ga je toch in de rivier wassen." Maar hij weigerde steeds. Op zekere dag nam de vrouw een kalebas met water en zei: „Ik zal het water op je lichaam gooien." „Niet doen", waarschuwde haar man. Ze

Sluiten