Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen dan mieren," bromt hij, terwijl hij in zijn hangmat kruipt. — Vier en twintig uur later zou hij er anders over denken!

De volgende morgen laat Prince de jongens kiezen, wat ze doen willen: óf meteen afvaren met drie parels en dan overdag of morgen een krappaboom zoeken, om er twee bij te maken; óf blijven, hier in de buurt een boom zoeken, parels maken en dan pas vanmiddag of morgenochtend vertrekken.

De keuze is niet makkelijk; na de lange tocht door het bos verlangen ze allemaal naar de riviertocht; maar als er telkens twee stil moeten zitten, is ook niet prettig.

Cornelis laat ze eerst wat praten en zegt dan: „Ik kies geen van

beiden en allebei."

??????????

„We hoeven niet zonder vijf parels weg te gaan en we hoeven niet te zoeken. Hier vlakbij staat een krappa-boom, een eindje van het pad, waar we langs zijn gekomen; 'k heb hem gisterenavond al Zien staan."

Dat is een meevaller; vader en zoon gaan nu beiden aan 't werk. Roland probeert ze aan te zetten tot een wedstrijd, wie het eerste klaar is. Ze laten hem praten en snijden rustig door, totdat twee dikke takken bruikbare parels zijn geworden; versieren door insnijdingen zullen ze 's avonds in het kamp wel doen.

Ondertussen is het al warm geworden en staat de zon hoog aan de hemel; maar het water trekt hen zo, dat ze besluiten vandaag de middagrust over te slaan en af te varen.

't Gaat heerlijk; de grote regentijd is nog niet lang voorbij en overvloedige boswater kleurt de rivier niet alleen helder zwart, maar geeft de ranke korjaal een flinke vaart, die door de vijf parels nog enige malen wordt vergroot. De jongens genieten er van; hé, dat gaat toch duizendmaal fijner dan het langzame lopen door het bos; hoe hebben ze dat ooit kunnen uithouden?

Ze maken grappen tegen elkaar en tegen de leguanen, die op uitstekende takken in de zon „te drogen hangen", maar bij hun nadering in het water plonsen. Vóór ze opnieuw boven komen, is de korjaal al weer een honderd meter verder. De jongens gaan wedstrijden aan met de ijsvogels, sabakoe's en andere vogels, die nieuwsgierig met de boot meevliegen.

Waar hier en daar de oever wat open is en langzaam oploopt,

Sluiten