Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als ze 's avonds hun kamp opslaan, zijn ze meer dan moe, maar de gedachte: morgen zijn we in de Wayombo! houdt de slaap nog 'n tijdje weg. Natuurlijk praten ze ook over slangen en Prince weet te vertellen, hoe eens een onderwijzer uit de stad naar het binnenland verplaatst werd, juist in de buurt, waar veel slangen waren. En hij was doodsbang voor slangen! Als hij 's morgens in de school kwam en ook maar een klein slangetje zag, trok hij zich weer terug in zijn huis op hoge neuten *) en als dan de schoolkinderen kwamen, moesten ze eerst die slang vangen; eerder kwam hij niet in de school. In het begin deden de kinderen hun best, het dier zou gauw mogelijk meester te worden maar al spoedig hadden ze het dóór, hoe ze de onderwijzer buiten de school konden houden; het duurde elke keer langer, vóór de slang gevangen was! Tenslotte moest de meester weer verplaatst worden!

De volgende dag werken ze weer hard door; de tegenstroom is nog sterker, maar ze weten: 't is het laatste stuk! 's Middags rusten ze maar een half uur, doch hebben dan ook de voldoening vóór het donker bij het „drai-watra" 2) te komen; 'n kwartier varen ze door kolken en nog eens kolken, waar Prince al zijn stuurmanskunst nodig heeft; dan hebben ze weer de stroom mee...... ze zijn

in de Wayombo!

') Neuten: palen van hout of beton.

2) Drai-watra, lett. draai-water; hier: waar de stroom zich splitst.

Sluiten