Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, toen ze allebei begonnen te huilen, omdat ze hun vrindje

m<Maar1 jongenstranen drogen snel en toen een kwartier later dokter Hanumansingh in de kajuit kwam, vond hl, de jongens smakelijk aan 't eten; dat was er die dag nog bij ingeschoten en deze keer

was er geen driedubbele portie peper in de peperpot.

De jongens vonden het niets leuk, dat ze vreemd gezelschap kregen en nogal onder het eten. Voor Ro kwam daar nog bij, dat het een koelie" was, al was hij honderdmaal dokter en al zag hl) er heel anders uit dan de gewone koelies. Max zag het gezicht van ZW vriend betrekken en vreesde onaangenaamheden. Op een vliegen vis wijzend, als ging het daarover, vroeg hij zachtjes: „Adja maka 1. )

Vóór Roland, die van zijn vriend een aardig mondje Javaans geleer had, kon antwoorden, zei de dokter lachend: „Ora dadi apa ) en ging in 't Hollands door: ,,'k Dacht, dat die vis heel anders heette.

Nu lachten ze alle drie en toen de dokter vroeg, of hij die Indiaanse kost ook eens mocht proeven en smakelijk begon mee te eten, was

het ijs gebroken.

„Kent U Javaans?" vroeg Max. _

„De meest gangbare uitdrukkingen wel; die leer je zo vanze , als je veel met Javanen omgaat, 'k Wed dat jrullie net zo veel van t

Hindoestaans kennen, als ik van t Javaans. , .

Hij wel", antwoordde Max, op z'n vriend wijzend; „de Creolen leren makkelijk alle talen. Ik ken, geloof ik, maar twee Hindoestaanse woorden: salaam3) (vrede) en paisa (geld)! Die woorden hoor je

zo dikwijls!" . , ,

Ta>" lachte Roland, een beetje bang, dat de dokter boos zo

worden, „bij koelies begint het altijd met salaam, maar het emdig

^Han is de vrede meestal zoek!" voegde de dokter er lachend aan toe. „Maar zou dat alleen bij de Hindoestanen zo zijn.

Daar durfden de jongens niet op antwoorden, maar dokter Han mansingh begreep wel, wat ze dachten. „Ze zeggen altij , at w j gierig zijn, maar ik geloof niet, dat wij de enigen zijn, die graag geld

Zien.

') Wees niet brutaal!

a) 't Komt er niet op aan.

") Salaam: de gewone Hindoestaanse groet.

Sluiten