Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gierig zijn en graag geld zien is nog wat anders," waagde Roland te zeggen.

„Natuurlijk, maar gierig zijn en zuinig zijn is ook nog wat anders. Is het gierigheid, als een Hindoestaan zich met het armste hutje en de eenvoudigste kleren tevreden stelt, om met het gespaarde — noem het voor mijn part bijeengeschraapte — geld zijn godsdienstige feesten op te luisteren en bij zijn familiefeesten zijn gasten rijkelijk te onthalen? Is het gierigheid, als een Hindoestaan zich met een dhotiJ) tevreden stelt, om met het uitgespaarde geld zijn vrouw op feestdagen te doen pronken in goud en zilver en zijde en kant; of daarmee zijn zoon in staat te stellen een vrouw van zijn kaste te trouwen? Geloof me, jongens, de zaak is niet zo eenvoudig, als je wel denkt, en

„Ze vertellen anders heel wat erge dingen van de koelies" viel Roland onbeleefd in de rede.

„Ze vertellen, ja, ze vertellen, dat weet ik en begrijp het ook. Het is voor de Creolen ook niet plezierig, wat ze ondervinden; van het begin af hebben ze met minachting op de „koelies" neergezien en nog! Maar die „koelies" vormen tegenwoordig niet alleen de grote bevolkingsgroep van Suriname, ruim 36.000, maar door hun schraapzaamheid — zoals het dan heet — hebben ze zich in de laatste tien jaren hoger weten op te werken, dan de Creolen in vijftig jaar. Hoeveel rijstpelmolens, auto-garages, barkassen, winkels en zelfs plantages zijn al niet in Hindoestaanse handen? In hoeveel winkels en kantoren worden de gewichtigste posten niet door Hindoestanen ingenomen? Scholen en cursussen en zelfs de Koloniale Staten staan voor ons open. Dat alles is niet pleizierig voor de Creolen, en daarom begrijp ik heel goed, dat ze ons niet zetten kunnen en van alles over ons vertellen; maar daarom is dat „alles" nog niet waar."

„Zijn er in de stad nog meer koelie...... ik bedoel Hindoestaanse

dokters?" vroeg Max.

„Nog niet, maar er zijn wel verschillenden in de maak op de Geneeskundige school van Paramaribo."

„Wat voor diploma moet je hebben, om daar op te komen?"

Dokter Hanumansingh lachte. „Begin je zin te krijgen?"

') Dhoti: lange doek, die verschillende malen om de lendenen gewikkeld en tussen de benen doorgehaald wordt.

Sluiten