Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zouden weten, waar zijn moeder woonde; maar als hij één ding zeker wist, dan was het dit: hij zou nooit aan kennissen kunnen vragen: weet U, waar mijn moeder woont? Hij zou niet kunnen uitleggen, waarom hem dit onmogelijk was; hij wist enkel: dat nooit! Maar wat dan? Hoelang zou hij door de stad moeten zwerven, voor hij zijn moeder gevonden had? Eigenlijk gek, dat zijn vader geen brief voor hem had meegegeven, om hem te zeggen, bij wie hij logeren kon. Vader was immers van plan geweest, hem naar de stad te sturen; dus had hij toch zeker al iemand voor hem gezocht, bij wie hij in huis zou kunnen komen. Er moest een briefje zijn voor hem; ook over Natiman, of die nou al gepakt was of niet.

Ineens stond Max op, ging naar den motorist, die aan 't stuur zat en vroeg zo onverschillig mogelijk: „Heb je nog wat voor ons meegebracht uit Nickerie, baas?"

„Niks, maar ik geloof wel, dat de bootsman nieuwsvoor je heeft; dien heb ik tenminste met je vader zien praten."

Zie je wel! Vader had aan hem gedacht! Vader had voor hem gezorgd!

„Waar is de bootsman, baas?"

„ n Beetje geduld, boy! De bootsman is de hele nacht aan 't stuur geweest en slaapt nou."

„Waar dan?"

„Achterin; hier was geen plaats; de kajuit moest vrij blijven voor den dokter en voor jullie, had de Commissaris gezegd."

„Achterin? Tussen de melaatsen????"

„Waarom niet? De dokters kletsen maar wat over besmettelijkheid en al die geleerdheid meer. Wie zich niet aan z'n treef houdt, wordt melaats; wie nooit eet, wat zijn treef is, wordt ook nooit melaats; dat is de hele zaak! Maar laat de dokter dat niet horen, anders begintie weer te schelden op ons bijgeloof en onze achterlijkheid en zo meer. Doch ik vind het op mijn beurt bijgeloof en achterlijkheid, dat morgen in de stad heel de boot moet ontsmet worden! Gekheid! Er lopen in Suriname twee maal meer melaatsen rond dan in Chatillon Bethesda en Majella *) opgesloten zitten. Denk je, dat ze al de plaatsen ontsmetten, waar die vrij rondlopende melaatsen geweest zijn? Enfin, laten we er over zwijgen. Als je erg nieuwsgierig bent,

) De drie melaatsen-inrichtingen, resp. van het Gouvernement, de Protestantse en de Roomskatholieke Zending.

Sluiten