Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hé, Suratno, kom horen; 'k heb een boodschap van je vader voor je." Het was de bootsman, die door het harde praten van de jongens wakker was geworden.

Max was zo vol van zijn plan, dat hij eerst riep: „Ja, dadelijk", maar toen bedacht hij zich en vroeg nieuwsgierig: „Wat heeft vader gezegd?"

„Hij heeft een telegram gestuurd naar de stad en je gaat iemand aan de steiger vinden, om je af te halen?"

„Wie?"

„Dat vroeg ik ook, maar dat wou hij niet zeggen; misschien was degene, aan wie hij het gevraagd had, belet, om zelf te komen en wil een ander sturen en dan zou het maar tegenvallen."

„Hoe gaan ze in de stad weten, op welk uur we aankomen?" vroeg Roland.

„Bij Uitkijk telefoneren we aan het hospitaal, dat we ongeveer drie uur later aan de steiger zijn; daar kunnen ze vragen."

Max begreep er uit, dat vader naar z'n moeder getelegrafeerd had; als die nou aan de steiger kwam, was alles goed! Maar nou eerst voor dien koeliejongen zorgen!

In de kajuit terug, moest dokter Hanumansingh hen er aan herinneren, hun handen te ontsmetten. Dan ging Max naar z'n trommel en Ro hoorde geld rammelen; nu begon hij te begrijpen. Echt Max!

„Dokter, wilt U me een groot pleizier doen?"

„Natuurlijk, boy!" "Toen lachend: „Javanen schijnen toch ook niet afkerig van paisa!"

„Ik ben nog nooit zo blij geweest, dat ik geld had, als nu! U hebt een gulden in bewaring van dien melaatsen koelie-jongen, om er zoveel mogelijk voor te kopen voor z'n moeder, is 't niet?"

„Ja, ik zal proberen, wat ik krijgen kan; hij had graag een echt zijden sluier, maar dat gaat niet voor één gulden."

Max legde resoluut vijf gulden op het tafeltje van den dokter neer. „Neemt U deze er dan bij, dokter; 'k heb hem gezegd, dat in de stad alles veel goedkoper is, dus hij hoeft nooit te weten, dat wij er wat bijgedaan hebben."

Aarzelend nam de dokter het geld op. „Ik vind het heel mooi van je, maar is het niet te veel? Geef nou liever ƒ 2.50, dan doe ik er ook ƒ 2.50 bij."

„Nee, dokter, besteed U uw ƒ 2.50 voor de andere melaatsen;

Sluiten