Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de andere weken, dat het niet zo goed ging en hij vaak met de hele lading moest terugkeren of alles bijna voor niks weggeven!

Dokter en jongens hadden wel een half uur werk aan hun tractatie; niet alleen moest alles eerlijk verdeeld worden, maar omdat bij verschillenden de vingers helemaal weggeteerd of in verband gewikkeld waren, moesten ze de vruchten voor hen klaar maken en in de mond geven. Een smakelijk werk was het niet; daarbij kwam nog de hitte en de vreselijke lucht die de melaatsen afgeven.

Maar ze hielden dapper vol en toen ze eindelijk, overladen met de zegewensen der zieken, naar voren trokken, gevoelden ze zich gelukkig als nooit te voren.

„Waar hadden het de Hindoestanen toch allemaal over, toen we weggingen?" vroeg Max; „je hoorde telkens hetzelfde woord, paressar, of zo iets, wat betekent dat, dokter?"

„Parmeswar of Ishwar is de naam van God; ze baden Gods zegen over ons af."

Max vroeg niet verder. Alweer God! Zouden de Hindoes aan dienzelfden God geloven, als van wien mijnheer Sloote gezegd had: God is Liefde? Als dat waar was, waren ze zo juist onder het helpen van die melaatsen zeker wel vlak bij God geweest? Misschien voelde hij zich daarom zo gelukkig!

Enfin, in de stad zou hij wel iemand vinden om daar verder over te vragen; maar dan mocht er niemand bij zijn, zelfs Roland niet!

„Saron!" riep de bootsman en wees op een kerktorentje, dat boven de bomen uitkwam.

Nu kwam Max op bekend terrein en had Roland geen oren en ogen genoeg, om te luisteren en te kijken naar alles, wat zijn vriend hem vertelde en wees. „Kijk, Ro, daar die bomen, dat is de weg naar Lelydorp, waar de trein langs gaat; straks komen we onder de spoorbrug door bij Beekhuizen. Juist, hier in de bocht, kun je bootjes huren en zwemmen; zo gauw we de hoek om zijn zie je de brug van Poelepantje *), je weet wel, waar ze vroeger hun broek weer uit konden trekken, die ze in de stad moesten aanhebben. Zie je wel, daar heb je de brug; aan de ene kant kijk je in de Hernhutterstraat — deze hier is heel wat mooier dan die in Nickerie; hij komt uit op Saron, het kerkje, wat we zo pas gezien hebben, weet je wel? Aan de andere kant

*) Poeloe-pangi: lett. doe je doek af.

Sluiten